DailyVerses.netThemenRegistrierenZufalls Bibelvers

Bibelverse über die Freundschaft

«Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren. Sprüche 17:17»
Ein Freund liebt allezeit, und ein Bruder wird für die Not geboren.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben, und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Wer Verfehlung zudeckt, stiftet Freundschaft; wer aber eine Sache aufrührt, der macht Freunde uneins.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der ihm aufhilft.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben; denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht leicht entzwei.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
Ein falscher Mensch richtet Zank an, und ein Verleumder macht Freunde uneins.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Wer Barmherzigkeit seinem Nächsten verweigert, der gibt die Furcht vor dem Allmächtigen auf.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
Und dies Gebot haben wir von ihm, dass, wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
Ein Messer wetzt das andre und ein Mann den andern.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
So ist's ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Lasst euch nicht verführen! Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten.Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Deinen Freund und deines Vaters Freund verlass nicht. Geh nicht ins Haus deines Bruders, wenn dir's übel geht. Ein Nachbar in der Nähe ist besser als ein Bruder in der Ferne.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, damit ich euch etwas mitteile an geistlicher Gabe, um euch zu stärken, das ist, dass ich zusammen mit euch getröstet werde durch euren und meinen Glauben, den wir miteinander haben.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
»Ehre Vater und Mutter«; und: »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst«.Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt, der die Gefangenen herausführt, dass es ihnen wohlgehe; aber die Abtrünnigen bleiben in dürrem Lande.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bibelvers des Tages

Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt; und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.