DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

104 Bibelverse über die Gerechtigkeit (3/5)

King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
Who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness: by whose stripes ye were healed.Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.
Now he that ministereth seed to the sower both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness.God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.
In thee, O Lord, do I put my trust; let me never be ashamed: deliver me in thy righteousness.Bij u, HEER, schuil ik, maak mij nooit te schande. Bevrijd mij en doe mij recht.
There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.
And therefore will the Lord wait, that he may be gracious unto you, and therefore will he be exalted, that he may have mercy upon you: for the Lord is a God of judgment: blessed are all they that wait for him.En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
For Christ is the end of the law for righteousness to every one that believeth.De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
All things are lawful unto me, but all things are not expedient: all things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any.U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.Beter een schamel bezit, ​rechtvaardig​ verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door ​onrecht.
For the Lord is our judge, the Lord is our lawgiver, the Lord is our king; he will save us.Want de HEER is onze rechter, de HEER is onze wetgever, de HEER is onze koning, hij zal ons redden.
Thus speaketh the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and shew mercy and compassions every man to his brother: And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor; and let none of you imagine evil against his brother in your heart.Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
The Lord is righteous in all his ways, and holy in all his works.Rechtvaardig is de HEER in alles wat hij doet, zijn schepselen blijft hij trouw.
Blessings are upon the head of the just: but violence covereth the mouth of the wicked.Een rechtvaardige wordt rijk gezegend, de woorden van een goddeloze verhullen geweld.
He loveth righteousness and judgment: the earth is full of the goodness of the Lord.Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de HEER is de aarde vervuld.
Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight: for by the law is the knowledge of sin.Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.
The memory of the just is blessed: but the name of the wicked shall rot.De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden.
The wicked borroweth, and payeth not again: but the righteous sheweth mercy, and giveth.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Then shalt thou understand righteousness, and judgment, and equity; yea, every good path.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en ​rechtvaardig​ is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Good and upright is the Lord: therefore will he teach sinners in the way. The meek will he guide in judgment: and the meek will he teach his way.Goed en rechtvaardig is de HEER: hij wijst zondaars de weg, wie nederig zijn leidt hij in het rechte spoor, hij leert hun zijn paden te gaan.
Hear my prayer, O Lord, give ear to my supplications: in thy faithfulness answer me, and in thy righteousness.HEER, hoor mijn gebed, luister naar mijn smeken, antwoord mij, u bent trouw en rechtvaardig.
Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
The tongue of the just is as choice silver: the heart of the wicked is little worth.De uitspraken van een rechtvaardige zijn als zuiver zilver, de gedachten van een goddeloze zijn niets waard.
Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but yield yourselves unto God, as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God.Stel uzelf niet langer in dienst van de zonde als een werktuig voor het onrecht, maar stel uzelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt en stel uzelf in dienst van God als een werktuig voor de gerechtigheid.
But unto you that fear my name shall the Sun of righteousness arise with healing in his wings; and ye shall go forth, and grow up as calves of the stall.Maar voor jullie die ontzag voor mijn naam hebben zal de zon stralend opgaan, de zon die gerechtigheid brengt en genezing in haar vleugels draagt. Huppelend als kalveren die op stal hebben gestaan zullen jullie naar buiten komen.
Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord.Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER.
Bibelvers des Tages
Proverbs 10:2
Treasures of wickedness profit nothing: but righteousness delivereth from death.
Täglich einen Bibelvers erhalten:
mailE-Mail Adresse
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persönlicher Bibelleseplan
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.