DailyVerses.netThemenZufalls BibelversRegistrieren

Psalm 37 - NeÜ & ČEP

«Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Žalm 37:3»
Vertrau auf Jahwe und tue das Gute, wohne im Land, sei ehrlich und treu!Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.
Erfreu dich an Jahwe! Er gibt dir, was dein Herz begehrt.Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce.
Lass Jahwe dich führen! Vertraue ihm, dann handelt er. Er wird dein Recht aufgehen lassen wie das Licht, deine Gerechtigkeit wie die Sonne am Mittag.Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.
Sei still vor Jahwe und warte auf ihn! Reg dich nicht auf über den, dem alles gelingt, über den, der böse Pläne ausführt.Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.
Besser arm und gerecht als Überfluss und Gottlosigkeit. Denn Jahwe zerbricht die Arme der Bösen, er stützt nur die, die gerecht vor ihm sind.Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.
Der Böse borgt und zahlt nicht zurück, doch wer mit Gott lebt, kann freigebig schenken.Svévolník si půjčuje a k splácení se nemá, spravedlivý se však slituje a dává.
Es ist Jahwe, der die Schritte eines Mannes sicher macht und sich an dessen Weg erfreut.Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.
Denn Jahwe liebt das Recht, die zu ihm stehen, die verlässt er nicht, er beschützt sie allezeit. Doch die Kinder der Sünder kommen um.Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.

Bibelvers des Tages

Täuscht euch nicht: Gott lässt sich nicht verspotten! Was der Mensch sät, wird er auch ernten.

Täglich einen Bibelvers erhalten:

Persönlicher Bibelleseplan

Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Mehr lesen...