DailyVerses.net

42 Bibelverse über den Schutz

« Efeziërs 6:11 »

LUT NeÜ ELB
X
NBV
Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt!Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Du bist ein Bergungsort für mich; vor Bedrängnis behütest du mich; du umgibst mich mit Rettungsjubel.Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand in Nöten reichlich gefunden.God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood.
Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Denn der HERR, dein Gott, er ist es, der mit dir geht; er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen.Wees vastberaden en standvastig. Er is geen enkele reden om bang voor hen te zijn, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.
So dass wir zuversichtlich sagen können: "Der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was soll mir ein Mensch tun?"Zodat we vol vertrouwen kunnen zeggen: 'De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen?'
Keiner Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen; und jede Zunge, die vor Gericht gegen dich aufsteht, wirst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des HERRN und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der HERR.Maar elk wapen dat tegen jou wordt gesmeed zal machteloos zijn, en ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de HEER toekomt, dit is het recht dat ik hun toeken – spreekt de HEER.
Und du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Rechte stützte mich, und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, und meine Knöchel haben nicht gewankt.U was het schild dat mij redde, uw rechterhand ondersteunde mij, uw woord maakte mij sterk, u baande de weg voor mijn voeten, ik wankelde niet.
Bewahre mich, Gott, denn ich berge mich bei dir!Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Der HERR wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Der HERR ist für mich, ich werde mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun?Met de HEER aan mijn zijde heb ik niets te vrezen, wat kunnen mensen mij doen?
Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich.Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop.
Auch bis in euer Greisenalter bin ich derselbe, und bis zu eurem grauen Haar werde ich selbst euch tragen. Ich, ich habe es getan, und ich selbst werde heben, und ich selbst werde tragen und werde retten.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Gott - sein Weg ist untadelig; des HERRN Wort ist lauter; ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen.Gods weg is volmaakt, het woord van de HEER is zuiver, een schild is hij voor allen die bij hem schuilen.
Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz! Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade; denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not.Maar ik, ik zal uw sterkte roemen, in de morgen uw trouw bezingen: u bent voor mij altijd een burcht geweest, een toevlucht in tijden van nood.
Du aber, HERR, bist ein Schild um mich her, meine Ehre, und der mein Haupt emporhebt.U, HEER, bent een schild om mij heen, u bent mijn eer, u houdt mij staande.
Ich habe den HERRN stets vor Augen; weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Es ist besser, sich bei dem HERRN zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen.Beter te schuilen bij de HEER dan te vertrouwen op mensen.
Alle Rede Gottes ist geläutert. Ein Schild ist er denen, die bei ihm ihre Zuflucht suchen.Elk woord van God is getoetst, hij is een schild voor wie bij hem hun toevlucht zoeken.
Ein fester Turm ist der Name des HERRN; zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
Lernt Gutes tun, fragt nach dem Recht, weist den Unterdrücker zurecht! Schafft Recht der Waise, führt den Rechtsstreit der Witwe!Leer goed te doen. Zoek het recht, houd tirannen in toom, bied wezen bescherming, sta weduwen bij.
Der HERR erlöst die Seele seiner Knechte; und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen.De HEER redt het leven van zijn dienaren, nooit zal boeten wie schuilt bij hem.
Denn wer ist Gott außer dem HERRN? Und wer ist ein Fels außer unserem Gott?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?

Oder meinst du, dass ich nicht meinen Vater bitten könne und er mir jetzt mehr als zwölf Legionen Engel stellen werde?Weet je niet dat ik mijn Vader maar te hulp hoef te roepen en dat hij mij dan onmiddellijk meer dan twaalf legioenen engelen ter beschikking zou stellen?
Zurück12Weiter

Mehr lesen

Kommentare
Bibelvers des Tages
Hieran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat.
Täglich einen Bibelvers erhalten:
Email
Facebook
Twitter
Android