DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

39 Bibelverse über den Schutz

« Efezanom 6:11 »
Neue evangelistische ÜbersetzungKatolícky preklad
Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt.Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla.
Bei dir bin ich sicher geborgen, beschützt in jeder Gefahr und vom Jubel der Rettung umschallt.Ty si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Deshalb können wir getrost sagen: "Der Herr steht mir bei, nun fürchte ich nichts! Was kann ein Mensch mir schon tun?"Preto smelo môžeme povedať: „Pán mi pomáha, nebudem sa báť; čože mi urobí človek?“
Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen! Es ist Jahwe, dein Gott, der mit dir geht. Er lässt dich nicht fallen und verlässt dich nicht.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
"Deshalb wird dir keine Waffe etwas tun, die gegen dich geschmiedet ist. Und jeder, der dich vor Gericht anklagt, wird von dir als Schuldiger entlarvt. Das ist das Vorrecht der Diener Jahwes, so sieht ihre Gerechtigkeit aus!", spricht Jahwe.Nijaká zbraň, kovaná na teba, sa nepodarí a každý jazyk, čo sa proti tebe zdvihne na súde, usvedčíš. To je údel sluhov Pánových a ich spravodlivosť u mňa - hovorí Pán.
Du gabst mir den Schild deines Heils, und deine Hand hat mich gestützt. Deine Demut machte mich groß! Du schafftest meinen Schritten Raum, meine Knöchel blieben fest.Dal si mi svoj štít záchranný, pravicou si ma podporil a tvoja láskavosť ma urobila veľkým. Mojim krokom si cestu uvoľnil a moje nohy nepociťujú únavu.
Beschütze mich, Gott, ich vertraue auf dich!Ochráň ma, Bože, k tebe sa utiekam.
Jahwe wird für euch kämpfen, ihr selbst braucht gar nichts zu tun.Pán bude za vás bojovať, vy sa budete len diviť.
Jahwe steht mir bei. Ich fürchte mich nicht. Was können Menschen mir schon tun?Pán je so mnou, nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek?
Durch den, der mich stark macht, kann ich in allem bestehen.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Du bist mein Schutz und mein Schild, auf dein Versprechen verlasse ich mich.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
Bis in euer Greisenalter bin ich es, der euch trägt. Bis ihr alt und grau geworden seid, schleppe ich euch. Ich habe es bisher getan und werde es auch künftig tun. Ich selbst belade mich und werde euch retten.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
Ja, Gott - sein Weg ist vollkommen, Jahwes Wort ist unverfälscht. Ein Schild ist er für alle, die Schutz bei ihm suchen.Božia cesta je čistá, ohňom je vyskúšané slovo Pánovo. On je ochrancom všetkých, čo v neho dúfajú.
Mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben.Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho (vyvierajú) žriedla života.
Ich habe ihn ständig vor mich gestellt. Und er steht mir bei. So bleibe ich fest.Pána mám vždy pred očami; a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.
Doch ich will singen von deiner Macht, frühmorgens deine Güte rühmen! Denn du bist eine Burg für mich, eine Zuflucht in Zeiten der Not.Ja však budem oslavovať tvoju moc a z tvojho milosrdenstva sa tešiť od rána, lebo ty si sa mi stal oporou a útočišťom v deň môjho súženia.
Aber du, Jahwe, bist ein Schild um mich her, du bist meine Ehre, du richtest mich auf.Ale ty, Pane, si môj ochranca, moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Was sollen wir jetzt noch dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer könnte dann gegen uns sein?Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám?
Auf Jahwe zu vertrauen ist besser, als auf Menschen zu bauen.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Was Gott sagt, ist die reine Wahrheit. Wer Zuflucht sucht, hat in ihm einen Schild.Každá Božia reč je rýdza, je štítom tým, čo dúfajú v neho.
Wie ein fester Turm ist der Name Jahwes, der Gerechte läuft zu ihm und ist in Sicherheit.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Jahwe rettet seinen Dienern das Leben; wer Schutz bei ihm sucht, wird nicht für schuldig erklärt.Pán vykúpi duše svojich služobníkov, nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú.
Ja, wer ist Gott, wenn nicht Jahwe! Wer ist ein Fels, wenn nicht unser Gott!Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist! Weist die Unterdrücker zurück! Verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht!Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva, pomôžte utláčanému, vymôžte právo sirote, obhajujte vdovu!
Zurück12Weiter
Bibelvers des Tages
"Ich mache dich zum Licht für die anderen Völker. Du sollst das Heil bis ans Ende der Welt bringen."
Täglich einen Bibelvers erhalten:
mailE-Mail Adresse
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persönlicher Bibelleseplan
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.
Akzeptieren Diese Seite verwendet Cookies