DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

41 Bibelverse über das Übel (2/2)

King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth.Toornig ziet de HEER wie kwaad doen aan, hij wist hun namen op aarde uit.
For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend.
Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.Gelukkig zijn jullie wanneer de mensen jullie omwille van de ​Mensenzoon​ haten en buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen.
As free, and not using your liberty for a cloke of maliciousness, but as the servants of God.Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
For the eyes of the Lord are over the righteous, and his ears are open unto their prayers: but the face of the Lord is against them that do evil.Want de ​Heer​ verliest de rechtvaardigen niet uit het oog en luistert naar hun ​gebeden, maar hij keert zich tegen wie kwaad doen.
He revealeth the deep and secret things: he knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him.Hij onthult diepe, verborgen dingen, hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij hem.
Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking guile.Behoed dan je tong voor het kwaad, je lippen voor woorden van bedrog.
Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them.Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer.
And who is he that will harm you, if ye be followers of that which is good?Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede?
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Deceit is in the heart of them that imagine evil: but to the counsellors of peace is joy.Wie kwaad smeden, zijn een en al bedrog, vreugde wacht wie ​vrede​ zoeken.
Turn not to the right hand nor to the left: remove thy foot from evil.Wijk niet af naar rechts, wijk niet af naar links, wijk alleen uit voor het kwaad.
Blessed are ye, when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely, for my sake.Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.Jullie zijn al ​rein​ door alles wat ik tegen jullie gezegd heb.
Take heed, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief, in departing from the living God.Zie er dus op toe, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig ​hart​ afvallig wordt van de levende God.
Be ye not as your fathers, unto whom the former prophets have cried, saying, Thus saith the Lord of hosts; Turn ye now from your evil ways, and from your evil doings: but they did not hear, nor hearken unto me, saith the Lord.Wees niet als jullie voorouders. Toen de vroegere ​profeten​ hen in mijn naam opriepen om terug te keren van hun dwaalwegen en te breken met hun kwalijke praktijken, luisterden ze niet en gaven ze aan mijn woorden geen gehoor – ​spreekt de HEER.
Zurück12Weiter
Bibelvers des Tages
Let your conversation be without covetousness; and be content with such things as ye have: for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee.
Täglich einen Bibelvers erhalten:
mailE-Mail Adresse
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Persönlicher Bibelleseplan
Melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um Ihren Bibelleseplan einzurichten. Hier sehen Sie Ihre Fortschritte und das nächste Kapitel, das zu lesen ist.