DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Debt

«De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen. Psalm 37:21»
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Owe no one anything, except to love each other, for the one who loves another has fulfilled the law.Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Pay to all what is owed to them: taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
For which of you, desiring to build a tower, does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it?Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw?
For the Lord your God will bless you, as he promised you, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow, and you shall rule over many nations, but they shall not rule over you.Dan zal de HEER, uw God, u zeker zegenen, zoals hij beloofd heeft. U zult aan veel volken leningen verstrekken, maar zelf hoeft u niet te lenen. U zult over veel volken macht uitoefenen, maar zij niet over u.
The rich rules over the poor, and the borrower is the slave of the lender.Een rijke heeft macht over armen, wie leent, is de slaaf van wie uitleent.
And forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors.Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it.In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, “I will never leave you nor forsake you.”Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal ik u afvallen, nooit zal ik u verlaten.’
No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money.Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Bible verse of the day

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

Random Bible Verse

Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

And he said to them, “Follow me, and I will make you fishers of men.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies