DailyVerses.net

37 Bible Verses about Dependence

« Sananlaskut 16:9 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi ja sanon sinulle: »Älä pelkää, minä autan sinua.»
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth.Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan ja maan.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Olkaa keskenänne yksimielisiä. Älkää pitäkö itseänne muita parempina, vaan asettukaa vähäosaisten rinnalle. Älkää olko omasta mielestänne viisaita.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee.
Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content.Tällä en tarkoita sitä, että kärsin puutetta, koska olen oppinut tulemaan toimeen sillä, mitä minulla on.
Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet.
I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa aikaan mitään.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Sillä mikä olen minä, tai mikä on minun kansani? Kuinka me itse pystyisimme antamaan tällaisia lahjoja? Sinulta me olemme kaiken saaneet, sinulta on tullut kaikki, minkä sinulle annamme.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Herran siunaus menestyksen antaa, omin voimin sitä ei lisätä.
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain.Jos Herra ei taloa rakenna, turhaan näkevät rakentajat vaivaa. Jos Herra ei kaupunkia vartioi, turhaan vartija valvoo.
When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up.Aina kun olin vähällä kaatua, sinun armosi, Herra, oli minun tukenani.
Out of my distress I called on the Lord; the Lord answered me and set me free.Ahdingossani minä huusin Herraa. Hän kuuli ja avasi tien.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä.
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!Jumala, Herra Sebaot, auta meidät ennallemme, anna meidän nähdä kasvojesi valo, niin me pelastumme.
Those who are in the flesh cannot please God.Ne, jotka elävät turmeltuneen luontonsa mukaisesti, eivät voi olla Jumalalle mieleen.
For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them.He eivät vallanneet maata omalla miekallaan, ei heidän oma voimansa vienyt heitä voittoon, vaan sinun oikea kätesi, sinun voimasi ja kirkkautesi, sillä sinä rakastit heitä.

In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider: God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him.Hyvänä päivänä iloitse ja pahana päivänä muista, että Jumala on antanut ne molemmat. Ei ihminen voi moittia Jumalaa.
Previous12Next

Read more

Comments
Bible verse of the day
Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies