DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je… Jesaja 41:13»
For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made heaven and earth.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Not that I am speaking of being in need, for I have learned in whatever situation I am to be content.Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
I am the vine; you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me you can do nothing.Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be wise in your own sight.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble.Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
The Lord will fight for you, and you have only to be silent.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Unless the Lord builds the house, those who build it labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchman stays awake in vain.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
The blessing of the Lord makes rich, and he adds no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
When I thought, “My foot slips,” your steadfast love, O Lord, held me up.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
Out of my distress I called on the Lord; the Lord answered me and set me free.In mijn nood heb ik geroepen: 'HEER!' En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Preserve me, O God, for in you I take refuge.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Those who are in the flesh cannot please God.Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.
For not by their own sword did they win the land, nor did their own arm save them, but your right hand and your arm, and the light of your face, for you delighted in them.Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.
Restore us, O Lord God of hosts! Let your face shine, that we may be saved!HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function, so we, though many, are one body in Christ, and individually members one of another.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

In the day of prosperity be joyful, and in the day of adversity consider: God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him.Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.
Previous12Next

Bible verse of the day

And this is the confidence that we have toward him, that if we ask anything according to his will he hears us.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies