DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«For I am the LORD your God who takes hold of your… Isaiah 41:13»
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Want Ik ben de HEER, je God, Ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, Ik zal je helpen.
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding; in all your ways submit to him, and he will make your paths straight.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
In their hearts humans plan their course, but the Lord establishes their steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
I lift up my eyes to the mountains— where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth.Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Many are the plans in a person’s heart, but it is the Lord’s purpose that prevails.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
I am the vine; you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit; apart from me you can do nothing.Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder Mij kun je niets doen.
He gives strength to the weary and increases the power of the weak.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft Hij macht in overvloed.
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstances.Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden tevreden te zijn.
He will not let your foot slip— he who watches over you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
Live in harmony with one another. Do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot nederigheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
The Lord will fight for you; you need only to be still.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
I keep my eyes always on the Lord. With him at my right hand, I will not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
The blessing of the Lord brings wealth, without painful toil for it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
When I said, “My foot is slipping,” your unfailing love, Lord, supported me.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
But who am I, and who are my people, that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U schenken komt uit uw hand.
When hard pressed, I cried to the Lord; he brought me into a spacious place.In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, Hij gaf mij ruimte.
Keep me safe, my God, for in you I take refuge.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
Those who are in the realm of the flesh cannot please God.Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.
It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them.Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.
Restore us, Lord God Almighty; make your face shine on us, that we may be saved.HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

When times are good, be happy; but when times are bad, consider this: God has made the one as well as the other. Therefore, no one can discover anything about their future.Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.
Previous12Next

Bible verse of the day

As iron sharpens iron,
so one person sharpens another.

Random Bible Verse

Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

As iron sharpens iron, so one person sharpens another.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies