DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Dependence

«Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je… Jesaja 41:13»
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
Trust in the Lord with all your heart, And lean not on your own understanding; In all your ways acknowledge Him, And He shall direct your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
A man’s heart plans his way, But the Lord directs his steps.Een mens stippelt zijn weg uit, de HEER bepaalt de richting die hij gaat.
My flesh and my heart fail; But God is the strength of my heart and my portion forever.Al bezwijkt mijn hart en vergaat mijn lichaam, de rots van mijn bestaan, al wat ik heb, is God, nu en altijd.
I will lift up my eyes to the hills— From whence comes my help? My help comes from the Lord, Who made heaven and earth.Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.Een mens maakt allerlei plannen, wat wordt uitgevoerd, is het plan van de HEER.
Not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am, to be content.Ik zeg dit niet omdat ik gebrek lijd; ik heb geleerd om in alle omstandigheden voor mezelf te zorgen.
I am the vine, you are the branches. He who abides in Me, and I in him, bears much fruit; for without Me you can do nothing.Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.
He gives power to the weak, And to those who have no might He increases strength.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
He will not allow your foot to be moved; He who keeps you will not slumber.Hij zal je voet niet laten wankelen, hij zal niet sluimeren, je wachter.
Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble.Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.
Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion.Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht.
The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
I have set the Lord always before me; Because He is at my right hand I shall not be moved.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
The Lord will fight for you, and you shall hold your peace.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Unless the Lord builds the house, They labor in vain who build it; Unless the Lord guards the city, The watchman stays awake in vain.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
The blessing of the Lord makes one rich, And He adds no sorrow with it.Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.
If I say, “My foot slips,” Your mercy, O Lord, will hold me up.Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
But who am I, and who are my people, That we should be able to offer so willingly as this? For all things come from You, And of Your own we have given You.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
I called on the Lord in distress; The Lord answered me and set me in a broad place.In mijn nood heb ik geroepen: ‘HEER!’ En de HEER antwoordde, hij gaf mij ruimte.
Preserve me, O God, for in You I put my trust.Behoed mij, God, ik schuil bij u.
So then, those who are in the flesh cannot please God.Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen.
For they did not gain possession of the land by their own sword, Nor did their own arm save them; But it was Your right hand, Your arm, and the light of Your countenance, Because You favored them.Zij verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered, maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat. U had hen lief.
Restore us, O Lord God of hosts; Cause Your face to shine, And we shall be saved!HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede, toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.
For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another.Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen.

In the day of prosperity be joyful, But in the day of adversity consider: Surely God has appointed the one as well as the other, So that man can find out nothing that will come after him.Geniet dus op de goede dagen van het goede, maar zie op de slechte dagen in dat God naast de goede ook de slechte dagen heeft gemaakt. Geen mens kan in de toekomst zien.
Previous12Next

Bible verse of the day

Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies