DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Ecclesiastes 4

Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible verses - NIV & NBG


And I saw that all toil and all achievement spring from one person’s envy of another. This too is meaningless, a chasing after the wind.Ook zag ik, dat al het zwoegen, alsook alle bekwaamheid in het werk, louter naijver is van de een op de ander; ook dit is ijdelheid en najagen van wind.
Two are better than one,
because they have a good return for their labor.
Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen.
If either of them falls down,
one can help the other up.
But pity anyone who falls
and has no one to help them up.
Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht!
Though one may be overpowered,
two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken.
Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken.
Bible verse of the day
proverbs 29:25
Fear of man will prove to be a snare, but whoever trusts in the Lord is kept safe.
Proverbs 29:25 | NIV | 11/15/2018
trust fear
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...