DailyVerses.net
<

Ecclesiastes 4 - NKJV & KAT

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Kazateľ 4:4 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
Again, I saw that for all toil and every skillful work a man is envied by his neighbor. This also is vanity and grasping for the wind.Všimol som si, ako všetka námaha a všetok zdar podnikania slúži iba na žiarlivosť jedného proti druhému. A tak aj tu je márnosť a honba za vetrom.
Two are better than one, Because they have a good reward for their labor.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
For if they fall, one will lift up his companion. But woe to him who is alone when he falls, For he has no one to help him up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Though one may be overpowered by another, two can withstand him. And a threefold cord is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
Comments
Bible verse of the day
And He said to them, “Take heed and beware of covetousness, for one’s life does not consist in the abundance of the things he possesses.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies