DailyVerses.net
<

Ephesians 4 - NKJV & NBV

>
Read this Bible chapter online, click here to read.

Bible Verses

« Efeziërs 4:2 »

NIV KJV ESV NKJV
X
NBV
With all lowliness and gentleness, with longsuffering, bearing with one another in love.Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
There is one body and one Spirit, just as you were called in one hope of your calling.Één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping.
But, speaking the truth in love, may grow up in all things into Him who is the head—Christ.Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.
“Be angry, and do not sin”: do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil.Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, geef de duivel geen kans.
Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.
And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.
Comments
Bible verse of the day
Then Jesus spoke to them again, saying, “I am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life.”
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies