DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid

15 Bible Verses about Equipment

« Hebreeën 10:24-25 »
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
God, the Lord, is my strength; he makes my feet like the deer's; he makes me tread on my high places.God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority.Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand.Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.
Behold, God is my helper; the Lord is the upholder of my life.Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, “If anyone thirsts, let him come to me and drink.”Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’
Bible verse of the day
And divided tongues as of fire appeared to them and rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance.
Accept This website uses cookies