DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Equipment

«Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en… Hebreeën 10:24-25»
And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen.
Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil.Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust.
Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.
Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he will make straight your paths.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.
I have set the Lord always before me; because he is at my right hand, I shall not be shaken.Steeds houd ik de HEER voor ogen, met hem aan mijn zijde wankel ik niet.
He gives power to the faint, and to him who has no might he increases strength.Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed.
How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord.
Even to your old age I am he, and to gray hairs I will carry you. I have made, and I will bear; I will carry and will save.Tot in je ouderdom blijf ik dezelfde, tot in je grijsheid zal ik je steunen. Wat ik gedaan heb, zal ik blijven doen, ik zal je steunen en beschermen.
God, the Lord, is my strength; he makes my feet like the deer's; he makes me tread on my high places.God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.
Likewise the Spirit helps us in our weakness. For we do not know what to pray for as we ought, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
For in him the whole fullness of deity dwells bodily, and you have been filled in him, who is the head of all rule and authority.Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, en omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld.
Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls. And he will be upheld, for the Lord is able to make him stand.Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan – en hij zal volharden, want de Heer heeft de macht hem dat te laten doen.
Behold, God is my helper; the Lord is the upholder of my life.Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.
On the last day of the feast, the great day, Jesus stood up and cried out, “If anyone thirsts, let him come to me and drink.”Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken!’

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Random Bible Verse

For “Whoever desires to love life
and see good days,
let him keep his tongue from evil
and his lips from speaking deceit;
let him turn away from evil and do good;
let him seek peace and pursue it.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies