DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Alegría

«Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda… 1 Tesalonicenses 5:16-18»
Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Alégrense siempre en el Señor. Insisto: ¡Alégrense!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Cuando en mí la angustia iba en aumento, tu consuelo llenaba mi alma de alegría.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
Este es el día en que el Señor actuó; regocijémonos y alegrémonos en él.Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides; aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos; aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos; aun así, yo me regocijaré en el Señor, ¡me alegraré en Dios, mi libertador!Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Me has dado a conocer la senda de la vida; me llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha eterna a tu derecha.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
Me deleito mucho en el Señor; me regocijo en mi Dios. Porque él me vistió con ropas de salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o una novia adornada con sus joyas.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto; y, aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo; porque, cuando soy débil, entonces soy fuerte.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
Es muy grato dar la respuesta adecuada, y más grato aún cuando es oportuna.Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Alégrense con los que están alegres; lloren con los que lloran.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Tus estatutos son mi herencia permanente; son el regocijo de mi corazón.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Porque el Señor se complace en su pueblo; a los humildes concede el honor de la victoria.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?

Versículo de la Biblia al Azar

Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies