DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Alegría

«Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo… 1. Solúnčanom 5:16-18»
Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.V nádeji sa radujte, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí.
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma.A keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha.
Éste es el día que hizo Jehová; ¡nos gozaremos y alegraremos en él!Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.
Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.Figovník síce nerodí a niet ovocia na viničoch, sklamala úroda olív a pole nedodalo pokrm; stratili sa ovce z košiara a v maštaliach nieto dobytka. Ja však budem plesať v Pánovi, jasať budem v Bohu svojej spásy.
Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.
En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.S jasotom sa chcem tešiť v Pánovi, duša mi zaplesá v mojom Bohu, pretože ma zaodial rúchom spásy, plášťom spravodlivosti ma zahalil ako ženícha, čo chystá veniec, ako mladuchu, okrášlenú skvostmi.
Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.
Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.Preto mám záľubu v slabostiach, v potupe, v núdzi, v prenasledovaní a v úzkostiach pre Krista; lebo keď som slabý, vtedy som silný.
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!Človek sa teší z podarenej odpovede svojich úst a slovo v pravý čas - oj, akéže je dobré!
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia, lebo veselého darcu Boh miluje.
Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet.
Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi!
Para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros.Potom k vám prídem s radosťou, ak to bude Božia vôľa, a pookrejem s vami.
Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo.Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación.Lebo Pán miluje svoj ľud a tichých venčí víťazstvom.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.A nábožnosť so spokojnosťou je naozaj veľkým ziskom.
El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.Veselé srdce slúži na zdravie, zronený duch však kosti vysúša.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.

A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.Tým, čo sú bohatí v tomto veku, prikazuj, nech nie sú namyslení a nevkladajú nádej do neistého bohatstva, ale v Boha, ktorý nám hojne dáva všetko na užívanie.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies