DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Búsqueda

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis.Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.Kto našiel dobrú ženu, našiel niečo znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu esperanza no será cortada.Tak, vedz, je múdrosť tvojej duši. Ak si ju našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Versículo de la Biblia del día

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

Versículo de la Biblia al Azar

Soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.Siguiente versículo!Con imagen

Apoyar DailyVerses.net

Ayúdame a difundir la Palabra de Dios:
Donación

Versículo de la Biblia del día

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies