DailyVerses.net

22 Versículos de la Biblia sobre la Búsqueda

« Jeremiáš 29:13 »

NVI RVR95 RVR60
X
KAT
Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Jehová estará con vosotros, si vosotros estuviereis con él; y si le buscareis, será hallado de vosotros; mas si le dejareis, él también os dejará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
Buscad a Jehová y su poder; Buscad su rostro continuamente.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Dios, Dios mío eres tú; De madrugada te buscaré; Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, En tierra seca y árida donde no hay aguas.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Deléitate asimismo en Jehová, Y él te concederá las peticiones de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Busqué a Jehová, y él me oyó, Y me libró de todos mis temores.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
Buscad a Jehová y su poder; Buscad siempre su rostro.Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano.Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Pero así dice Jehová a la casa de Israel: Buscadme, y viviréis.Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios, Y con todo el corazón le buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Fui buscado por los que no preguntaban por mí; fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: Heme aquí, heme aquí.Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Buscad lo bueno, y no lo malo, para que viváis; porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme; Has entendido desde lejos mis pensamientos.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Y andaré en libertad, Porque busqué tus mandamientos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; Si la hallares tendrás recompensa, Y al fin tu esperanza no será cortada.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.

Leer más

Comentarios
Versículo de la Biblia del día
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos.
Reciba el Versículo Diario:
Correo electrónico
Facebook
Twitter
Android
Aceptar Este sitio utiliza cookies