DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Búsqueda

«Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. Jeremiáš 29:13»
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón.Budete ma hľadať a nájdete ma; ak ma budete hľadať celým svojím srdcom.
Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él; y si lo buscáis vosotros lo hallaréis; pero si lo dejáis, él también os dejará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
¡Buscad a Jehová y su poder; buscad su rostro continuamente!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas.Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo; ako vyschnutá, pustá zem bez vody.
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!
Deléitate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón.Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.
Busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores.Hľadal som Pána a on ma vyslyšal a vytrhol ma zo všetkej hrôzy.
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano!Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!
¡Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre su rostro!Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.
Pero así dice Jehová a la casa de Israel: «Buscadme y viviréis».Lebo toto hovorí Pán domu Izraela: „Hľadajte ma a budete žiť!“
Porque el Hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
Yo me dejé buscar por aquellos que no preguntaban por mí y fui hallado por aquellos que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: “¡Aquí estoy, aquí estoy!”Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.
Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
El que encuentra esposa encuentra el bien y alcanza la benevolencia de Jehová.Kto našiel dobrú ženu, našiel (niečo) znamenité a dostal milostný dar od Pána.
Los leoncillos necesitan, y tienen hambre; pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien.Boháči sa nabiedia a nahladujú, ale tým, čo hľadajú Pána, nijaké dobro chýbať nebude.
Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos.Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko; ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky.
Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis; y así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís.Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili, aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov, ako ste vraveli.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa.Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.Bez viery je totiž nemožné páčiť sa Bohu. Lebo kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že odmieňa tých, čo ho hľadajú.
Así será para ti el conocimiento de la sabiduría: si la hallas tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será frustrada.Tak, vedz, (je) múdrosť tvojej duši. Ak si (ju) našiel, máš budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde.
Y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.

Versículo de la Biblia del día

Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies