DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre el Corazón

«Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23»
Por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
En el agua se refleja el rostro, y en el corazón se refleja la persona.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? «Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras».Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Que te conceda lo que tu corazón desea; que haga que se cumplan todos tus planes.Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva la firmeza de mi espíritu.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Pero el Señor le dijo a Samuel: —No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón.Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará tus sendas.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
Que nunca te abandonen el amor y la verdad: llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” —le respondió Jesús—.Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
Deléitate en el Señor, y él te concederá los deseos de tu corazón.Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas; más bien, guarda en tu corazón mis mandamientos. Porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Les daré un nuevo corazón, y les infundiré un espíritu nuevo; les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre.Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.
Cobren ánimo y ármense de valor, todos los que en el Señor esperan.U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.
Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío.Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.
Les aseguro que, si alguno le dice a este monte: “Quítate de ahí y tírate al mar”, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios.Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies