DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Versículos de la Biblia sobre Dios

Reina-Valera 1960Katolícky preklad
Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará; se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
Josué 1:9 | RVR60
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
Salmos 73:25 | RVR60
Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
En el día que temo, Yo en ti confío.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Salmos 56:3 | RVR60
Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
Isaías 25:1 | RVR60
Porque tú eres mi roca y mi castillo; Por tu nombre me guiarás y me encaminarás.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Salmos 31:3 | RVR60
Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
1 Juan 4:19 | RVR60
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1 Juan 4:16 | RVR60
Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios; por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Hebreos 3:4 | RVR60
Gustad, y ved que es bueno Jehová; Dichoso el hombre que confía en él.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
Salmos 34:8 | RVR60
Levántate, resplandece; porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Isaías 60:1 | RVR60
No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
Gálatas 6:7 | RVR60
Si alguno dice: Yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
1 Juan 4:20 | RVR60
Porque el que me halle, hallará la vida, Y alcanzará el favor de Jehová.Lebo kto nájde mňa (múdrosť), ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
1 Juan 4:12 | RVR60
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Isaías 55:8 | RVR60
Humillaos delante del Señor, y él os exaltará.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
No hay santo como Jehová; Porque no hay ninguno fuera de ti, Y no hay refugio como el Dios nuestro.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
1 Samuel 2:2 | RVR60
Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor; No hay para mí bien fuera de ti.Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Salmos 16:2 | RVR60
Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: !!Regocijaos!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!
Éxodo 20:12 | RVR60
Versículo de la Biblia del día
Salmos 71:23
Mis labios se alegrarán cuando cante a ti, Y mi alma, la cual redimiste.
Salmos 71:23 | RVR60 | 23/04/2019
adoración redentor alma
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!