DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Italiano | Nederlands | Português | Slovenský

70 Versículos de la Biblia sobre la Fiabilidad (2/3)

« Žalmy 46:2 »
Reina-Valera 1995Katolícky preklad
Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
¡Esforzaos y cobrad ánimo! No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.Buďte chrabrí a udatní; nebojte sa a neľakajte sa ich, veď s tebou ide sám Pán, tvoj Boh; on ťa nenechá a neopustí.
Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis.A dostanete všetko, o čo budete s vierou prosiť v modlitbe.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.Neochvejne sa držme nádeje, ktorú vyznávame, lebo verný je ten, ktorý dal prisľúbenie.
Los que amáis a Jehová, aborreced el mal; él guarda las almas de sus santos; de manos de los impíos los libra.Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešnika.
Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestras canas os sostendré. Yo, el que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré.Ja až po starobu som ten istý, až po šediny ja ponesiem. Ja som to urobil a ja budem niesť, ja ponesiem a vyslobodím.
Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.Verný je ten, ktorý vás volá, a on to aj urobí.
Toda labor da su fruto; mas las vanas palabras empobrecen.Pri každej tvrdej práci býva zisk, no prázdny štebot privádza len k žobráctvu.
Jehová estará con vosotros si vosotros estáis con él; y si lo buscáis vosotros lo hallaréis; pero si lo dejáis, él también os dejará.Pán je s vami, kým ste vy s ním, a ak ho hľadáte, dá sa vám nájsť. Ale ak ho opustíte, opustí vás.
La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
¿Quién es Dios sino sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios?Veď kto je Boh okrem Pána? Kto je skala okrem nášho Boha?
Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad.Lebo Pánovo slovo je pravdivé a verné všetko jeho konanie.
Vanidad y mentira aparta de mí, y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario.Nepravdivosť a lživú reč (ráč) vzdialiť odo mňa! Nedávaj mi ani chudobu, ani bohatstvo, udeľ mi (vždy iba toľko, koľko) potrebujem na živobytie.
La Escritura dice: «Todo aquel que en él cree, no será defraudado».Veď Písmo hovorí: „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“
No os dejaré huérfanos; volveré a vosotros.Nenechám vás ako siroty, prídem k vám.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos.Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky!
En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron.Na teba sa spoľahnú tí, čo tvoje meno poznajú, veď ty, Pane, neopúšťaš tých, čo ťa hľadajú.
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.
Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. ¡Respóndeme por tu verdad, por tu justicia!Pane, vyslyš moju modlitbu, pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu, pre svoju spravodlivosť ma vyslyš.
Cuando yo decía: «Mi pie resbala», tu misericordia, Jehová, me sostenía.Ledva poviem: „Noha sa mi potkýna,“ hneď ma, Pane, podopiera tvoja dobrota.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro; escudo y protección es su verdad.Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios; porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo.Roztrhnite si srdcia, a nie rúcho, obráťte sa k Pánovi, svojmu Bohu, veď je dobrotivý a milosrdný, trpezlivý a veľmi ľútostivý a môže odvrátiť nešťastie.
¡Sea tu misericordia, Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti!Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Solamente él es mi roca y mi salvación; es mi refugio, no resbalaré mucho.Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Pero el que se gloría, gloríese en el Señor. No es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba.Kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi, lebo nie ten je osvedčený, kto sa sám odporúča, ale ten, koho odporúča Pán.
Versículo de la Biblia del día
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Éste es el principal mandamiento.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies