DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

68 Versículos de la Biblia acerca de Hablar

« Spreuken 18:21 »
Reina-Valera 1960Nieuwe Bijbelvertaling
La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos.Woorden hebben macht over leven en dood, wie zijn tong koestert, plukt daarvan de vruchten.
El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo; porque de la abundancia del corazón habla la boca.Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie ze hoort.
El que guarda su boca guarda su alma; Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad.Wie zijn mond op slot houdt, waakt over zichzelf, wie zijn lippen hun gang laat gaan, stort zichzelf in het verderf.
La lengua apacible es árbol de vida; Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu.Kalme woorden zijn een levensboom, een valse tong vernietigt de geest.
Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, men denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.Vergeld geen kwaad met kwaad, en als u wordt uitgescholden, scheld dan niet terug; zegen juist, opdat u ook zelf zegen ontvangt, want daartoe bent u geroepen.
Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen.
Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse.Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Abre tu boca por el mudo En el juicio de todos los desvalidos.Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.
En las muchas palabras no falta pecado; Mas el que refrena sus labios es prudente.Een veelprater begaat al snel een misstap, wie zijn tong in toom houdt is verstandig.
El hombre se alegra con la respuesta de su boca; Y la palabra a su tiempo, !!cuán buena es!Een mens vindt vreugde in een goedgekozen antwoord, de juiste woorden op de juiste tijd - hoe voortreffelijk is dat.
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
La blanda respuesta quita la ira; Mas la palabra áspera hace subir el furor.Een vriendelijk antwoord doet woede bedaren, krenkende woorden wakkeren toorn aan.
El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.Bij een roddelaar is een geheim niet veilig, wie betrouwbaar is, hult zich in zwijgen.
Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, éste es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.En hoe vaak struikelen we niet allemaal! Wie nooit struikelt in het spreken kan zich een volmaakt mens noemen, die in staat is om zelfs het hele lichaam in toom te houden.
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si te oyere, has ganado a tu hermano.Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden.
Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina.De woorden die de wijze in de mond neemt, geven hem respect; wat er van de lippen van de dwaas komt, verstrikt hem in steeds groter warrigheid.
Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día.Heel de dag is mijn mond vervuld van uw lof en uw luister.
Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá; y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas.Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt.
Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos.Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden.
Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.
Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo; Mas en la multitud de consejeros se afirman.Bij gebrek aan overleg mislukken plannen, ze slagen door ampel beraad.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u worden gered.
Alabad a Jehová, invocad su nombre; Dad a conocer sus obras en los pueblos.Loof de HEER, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.
Anterior123Próximo
Versículo de la Biblia del día
Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies