21 Versículos de la Biblia sobre la Honestidad

« 1 Johannes 3:18 »
Reina-Valera 1995
Nieuwe Bijbelvertaling

NVI RVR95 RVR60
X
Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden.
La integridad guía a los rectos, pero a los pecadores los destruye su propia perversidad.Wie eerlijk leeft, heeft zijn onkreukbaarheid als gids, wie onbetrouwbaar is, gaat aan zijn oneerlijkheid ten onder.
Hacer justicia y juicio es para Jehová más agradable que el sacrificio.De HEER heeft liever dat je eerlijk en rechtvaardig handelt dan dat je een offer brengt.
Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad.Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.
Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, tributo; al que impuesto, impuesto; al que respeto, respeto; al que honra, honra.Geef iedereen wat hem toekomt: belasting aan wie u belasting verschuldigd bent, accijns aan wie u accijns verschuldigd bent, ontzag aan wie ontzag toekomt, eerbied aan wie eerbied toekomt.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios.Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
El hombre perverso promueve contienda, y el chismoso separa a los mejores amigos.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.
Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Si tienes poder para hacer el bien, no te rehúses a hacérselo a quien lo necesite.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Mejor es lo poco con justicia que las muchas ganancias sin derecho.Beter een schamel bezit, rechtvaardig verworven, dan een grote rijkdom, verkregen door onrecht.
Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de la muerte.Oneerlijk verkregen rijkdom baat je niet, rechtvaardigheid redt van de dood.
Sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo ni por la tierra ni por ningún otro juramento; sino que vuestro «sí» sea sí, y vuestro «no» sea no, para que no caigáis en condenación.Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed, niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij. Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
El hombre de bien tiene misericordia y presta; gobierna sus asuntos con justicia.Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig, wie zijn zaken eerlijk behartigt.
Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz.Wie een lamp heeft aangestoken, dooft hem niet meteen weer door hem te bedekken en zet hem ook niet onder een bed, nee, hij plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.
Entonces comprenderás qué es justicia, juicio y equidad, y todo buen camino.Als je in acht neemt wat ik zeg, zul je leren wat oprecht, eerlijk en rechtvaardig is, dan volg je altijd het juiste spoor.
Que tus ojos miren lo recto y que tus párpados se abran a lo que tienes delante.Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.
Pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio.Daarom betaalt u ook belasting en staat wie belasting int in dienst van God.
Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen quienes actúan con verdad.Bedriegers zijn de HEER een gruwel, wie waarachtig handelen, zijn hem welgevallig.
Pedro le dijo: —Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti?, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios.Maar Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’
Versículo de la Biblia del día - DailyVerses.net
Versículo de la Biblia del día
Corona de los viejos son los nietos y honra de los hijos son sus padres.
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Aceptar Este sitio utiliza cookies