DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

Salmos 119 - NVI & KAT

Leer este capítulo de la Biblia en línea, clic aquí para leer.

Versículos de la Biblia

« Salmos 119:1 »
Nueva Versión InternacionalKatolícky preklad
Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor.Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan.Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy a celým srdcom ho vyhľadávajú.
Te alabaré con integridad de corazón, cuando aprenda tus justos juicios.S úprimným srdcom ti chcem ďakovať, že som poznal tvoje spravodlivé výroky.
¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra.Ako sa mladík na svojej ceste udrží čistým? Tak, že bude zachovávať tvoje slová.
Yo te busco con todo el corazón; no dejes que me desvíe de tus mandamientos.Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov.
En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.V srdci si uchovávam tvoje výroky, aby som proti tebe nezhrešil.
Me regocijo en el camino de tus estatutos más que en todas las riquezas.Keď idem cestou tvojich zákonov, mám väčšiu radosť ako zo všetkého bohatstva.
He optado por el camino de la fidelidad, he escogido tus juicios.Cestu pravdy som si vyvolil, tvoje slová mám stále pred sebou.
Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas.Nakloň mi srdce k svojej náuke, a nie ku chamtivosti.
Viviré con toda libertad, porque he buscado tus preceptos.Tak budem kráčať bezpečnou cestou, lebo dbám na tvoje príkazy.
Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos.Ponáhľam sa a neváham zachovávať tvoje prikázania.
Jamás me olvidaré de tus preceptos, pues con ellos me has dado vida.Nikdy nezabudnem na tvoje príkazy, lebo nimi ma oživuješ.
Tu palabra es una lámpara a mis pies; es una luz en mi sendero.Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.
Tus estatutos son mi herencia permanente; son el regocijo de mi corazón.Tvoja náuka je mojím večným dedičstvom, lebo je slasťou môjmu srdcu.
Tú eres mi escondite y mi escudo; en tu palabra he puesto mi esperanza.Ty si mi ochrana a záštita, na tvoje slovo sa najviac spolieham.
La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo.Výklad tvojich slov osvecuje, maličkým dáva chápavosť.
Guía mis pasos conforme a tu promesa; no dejes que me domine la iniquidad.Riaď moje kroky podľa tvojho výroku; nech ma neovláda nijaká neprávosť.
La suma de tus palabras es la verdad; tus rectos juicios permanecen para siempre.Pravda je podstatou tvojich slov a všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné.
Los que aman tu ley disfrutan de gran bienestar, y nada los hace tropezar.Trvalý pokoj požívajú tí, čo milujú tvoj zákon; a nemajú sa na čom potknúť.
Versículo de la Biblia del día
Salmos 37:5-6
Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba; tu justa causa, como el sol de mediodía.
Reciba el Versículo Diario:
mailCorreo electrónico
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Plan de lectura de la Biblia
Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
Aceptar Este sitio utiliza cookies