DailyVerses.netTemasVersículo al AzarRegistrar

Versículos de la Biblia sobre la Seguridad

«Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno. 2 Tesalonicenses 3:3»
Pero el Señor es fiel, y él los fortalecerá y los protegerá del maligno.Ale Pán je verný; on vás bude posilňovať a chrániť pred Zlým.
El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida; ¿quién podrá amedrentarme?Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť? Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať?
El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: «Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío».Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: „Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.“
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia.Boh je naše útočište a sila aj najistejšia pomoc v súžení.
Tú eres mi refugio; tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. SelahTy si moje útočište, ochrániš ma pred súžením; zahrnieš ma radosťou zo spásy.
En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.V pokoji sa ukladám a usínam, lebo len ty, Pane, ma necháš odpočívať v bezpečí.
Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.Dobrým útočišťom je v deň úzkosti a pozná tých, čo v neho dúfajú.
Encomienda al Señor tus afanes, y él te sostendrá; no permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre.Zlož svoju starosť na Pána a on ťa zachová; a nikdy nedopustí, aby bol spravodlivý zmietaný.
El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.Prozreteľný človek predvída nehodu a vyhne sa, neskúsení však idú ďalej neopatrne a doplácajú na svoj nerozum.
Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. ¡Su verdad será tu escudo y tu baluarte!Svojimi krídlami ťa zacloní a uchýliš sa pod jeho perute. Jeho pravda je štítom a pancierom.
Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía.Má myseľ pevnú, zachoval si mu mier, mier, veď dúfa v teba.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým.
El Señor cumplirá en mí su propósito. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre; ¡no abandones la obra de tus manos!Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; neopusť dielo svojich rúk.
Quien se conduce con integridad anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto.Kto chodí bezúhonne, chodí bezpečne, čie cesty sú však kľukaté, ten sa prezradí.
No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.Nespime teda ako ostatní, ale bdejme a buďme triezvi!
Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre.Lepšie je utiekať sa k Pánovi, ako sa spoliehať na človeka.
Daré de beber a los sedientos y saciaré a los que estén agotados.Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním.
Torre inexpugnable es el nombre del Señor; a ella corren los justos y se ponen a salvo.Pánovo meno je pevnou vežou, spravodlivý do nej utečie a je bezpečný.
Solo él es mi roca y mi salvación; él es mi protector. ¡Jamás habré de caer!Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa nikdy viac.
Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra y mantente fiel.Ale spoľahni sa na Pána a dobre rob a budeš bývať v svojej krajine a tešiť sa z bezpečia.
Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo, y él huirá de ustedes.Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás.
El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.Pán bude utláčanému útočišťom, príhodným útočišťom v časoch súženia.
Este es mi pacto con ustedes: Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio; nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra.Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem.
Canten a Dios, canten salmos a su nombre; aclamen a quien cabalga por las estepas, y regocíjense en su presencia. ¡Su nombre es el Señor! Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada santa.Spievajte Bohu a jeho meno žalmom velebte. Pripravte cestu tomu, čo sa vznáša nad oblakmi: jeho meno je Pán. Plesajte pred ním; on je otec sirôt a záchranca vdov, on je Boh vo svojom svätom príbytku.
Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvado, porque tú eres mi alabanza.Uzdrav ma, Pane, a budem zdravý, zachráň ma a budem zachránený, lebo ty si moja chvála.

Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza.Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť!
Anterior12Próximo

Versículo de la Biblia del día

Bueno es el Señor; es refugio en el día de la angustia, y protector de los que en él confían.

Reciba el Versículo Diario:

Plan de lectura de la Biblia

Registrar y configurar su plan de lectura de la Biblia que desea ver su progreso y el siguiente capítulo para leer aquí!
AceptarEste sitio utiliza cookies