DailyVerses.net
<

Ezekiel - ESV & KR92

>
Read this Bible book online, click here to read.

Ezekiel 1
Ezekiel 2
Ezekiel 3
Ezekiel 4
Ezekiel 5
Ezekiel 6
Ezekiel 7
Ezekiel 8
Ezekiel 9
Ezekiel 10
Ezekiel 11
Ezekiel 12
Ezekiel 13
Ezekiel 14
Ezekiel 15
Ezekiel 16
Ezekiel 17
Ezekiel 18
Ezekiel 19
Ezekiel 20
Ezekiel 21
Ezekiel 22
Ezekiel 23
Ezekiel 24
Ezekiel 25
Ezekiel 26
Ezekiel 27
Ezekiel 28
Ezekiel 29
Ezekiel 30
Ezekiel 31
Ezekiel 32
Ezekiel 33
Ezekiel 34
Ezekiel 35
Ezekiel 36
Ezekiel 37
Ezekiel 38
Ezekiel 39
Ezekiel 40
Ezekiel 41
Ezekiel 42
Ezekiel 43
Ezekiel 44
Ezekiel 45
Ezekiel 46
Ezekiel 47
Ezekiel 48

Bible Verses

Hesekiel 20:19-20

NIV KJV ESV NKJV
X
KR92
For I have no pleasure in the death of anyone, declares the Lord God; so turn, and live.En minä tahdo kenenkään kuolemaa – näin sanoo Herra Jumala. Kääntykää, niin saatte elää!
I am the Lord your God; walk in my statutes, and be careful to obey my rules, and keep my Sabbaths holy that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God.Minä olen Herra, teidän Jumalanne. Noudattakaa minun säädöksiäni ja totelkaa minun määräyksiäni, eläkää niiden mukaan. Pitäkää pyhänä minun sapattini, olkoon se merkkinä liitostamme ja muistuttakoon se teitä siitä, että minä olen Herra, teidän Jumalanne.
So I will show my greatness and my holiness and make myself known in the eyes of many nations. Then they will know that I am the Lord.Minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni, annan kaikkien kansojen tuntea, kuka minä olen. Ne tietävät silloin, että minä olen Herra.
And I will give you a new heart, and a new spirit I will put within you. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.
And I will put my Spirit within you, and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules.Minä annan henkeni teidän sisimpäänne ja ohjaan teidät seuraamaan säädöksiäni, ottamaan varteen minun käskyni ja elämään niiden mukaan.
Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.Kääntykää, luopukaa synneistänne, ettei syyllisyys olisi uhkana yllänne!
And I will make them and the places all around my hill a blessing, and I will send down the showers in their season; they shall be showers of blessing.Minä annan heille siunaukseni ja siunaan maan, joka ympäröi pyhää vuortani. Minä annan sateet ajallaan, ja ne ovat siunauksen sateet.
And I will vindicate the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, and which you have profaned among them. And the nations will know that I am the Lord, declares the Lord God, when through you I vindicate my holiness before their eyes.Minä osoitan, miten pyhä on suuri nimeni, vaikka se on tahrattu kansojen keskuudessa – te olette tahranneet sen kansojen keskellä. Kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra – näin sanoo Herra Jumala – kun minä siinä, mitä teille teen, osoitan pyhyyteni niiden nähden.
But if a wicked person turns away from all his sins that he has committed and keeps all my statutes and does what is just and right, he shall surely live; he shall not die.Jos jumalaton kääntyy synneistään, kaikesta pahasta mitä on tehnyt, jos hän noudattaa kaikkia minun säädöksiäni ja tekee niin kuin oikein ja hyvin on, hän saa elää, ei hän kuole.
Therefore say to them, Thus says the Lord God: None of my words will be delayed any longer, but the word that I speak will be performed, declares the Lord God.Sen tähden sano heille: ’Näin sanoo Herra Jumala: Yhdenkään sanani täytäntöönpano ei viivy. Minkä puhun, se toteutuu. Näin sanoo Herra Jumala.’
Comments
For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
Accept This website uses cookies