DailyVerses.net
<

Ezekiel - KJV & KAT

>
Read this Bible book online, click here to read.

Ezekiel 1
Ezekiel 2
Ezekiel 3
Ezekiel 4
Ezekiel 5
Ezekiel 6
Ezekiel 7
Ezekiel 8
Ezekiel 9
Ezekiel 10
Ezekiel 11
Ezekiel 12
Ezekiel 13
Ezekiel 14
Ezekiel 15
Ezekiel 16
Ezekiel 17
Ezekiel 18
Ezekiel 19
Ezekiel 20
Ezekiel 21
Ezekiel 22
Ezekiel 23
Ezekiel 24
Ezekiel 25
Ezekiel 26
Ezekiel 27
Ezekiel 28
Ezekiel 29
Ezekiel 30
Ezekiel 31
Ezekiel 32
Ezekiel 33
Ezekiel 34
Ezekiel 35
Ezekiel 36
Ezekiel 37
Ezekiel 38
Ezekiel 39
Ezekiel 40
Ezekiel 41
Ezekiel 42
Ezekiel 43
Ezekiel 44
Ezekiel 45
Ezekiel 46
Ezekiel 47
Ezekiel 48

Bible Verses

« Ezekiel 18:32 »

NIV KJV ESV NKJV
X
KAT
For I have no pleasure in the death of him that dieth, saith the Lord God: wherefore turn yourselves, and live ye.Veď nemám záľubu v smrti zomierajúceho, hovorí Pán, Jahve, preto sa obráťte a budete žiť.
I am the Lord your God; walk in my statutes, and keep my judgments, and do them; And hallow my sabbaths; and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God.Ja som Pán, váš Boh, podľa mojich príkazov kráčajte a moje práva zachovávajte a konajte podľa nich! Zasväcujte moje soboty, nech sú znamením medzi mnou a medzi vami, aby ste vedeli, že ja som Pán, váš Boh.
Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord.Zvelebím, posvätím a oslávim sa pred očami mnohých národov a budú vedieť, že ja som Pán.
A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you: and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh.A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás; odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mäsa.
And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments, and do them.Svojho ducha vložím do vášho vnútra a spôsobím, že budete kráčať podľa mojich nariadení, zachovávať moje výroky a plniť ich.
Repent, and turn yourselves from all your transgressions; so iniquity shall not be your ruin.Obráťte sa a odvráťte sa od všetkých svojich hriechov a zločin vám nebude na záhubu.
And I will sanctify my great name, which was profaned among the heathen, which ye have profaned in the midst of them; and the heathen shall know that I am the Lord, saith the Lord God, when I shall be sanctified in you before their eyes.Posvätím svoje veľké meno, znesväcované u národov, ktoré ste znesväcovali uprostred nich; i budú národy vedieť, že ja som Pán - hovorí Pán, Jahve -, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý.
And I will make them and the places round about my hill a blessing; and I will cause the shower to come down in his season; there shall be showers of blessing.Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním, v príhodnom čase spustím dážď, bude to požehnaný lejak.
But if the wicked will turn from all his sins that he hath committed, and keep all my statutes, and do that which is lawful and right, he shall surely live, he shall not die.Ak sa však hriešnik odvráti od všetkých hriechov, ktoré popáchal, zachová všetky moje príkazy a bude konať podľa práva a spravodlivosti, určite bude žiť, nezomrie.
Therefore say unto them, Thus saith the Lord God; There shall none of my words be prolonged any more, but the word which I have spoken shall be done, saith the Lord God.„Preto im povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Nebude sa už odďaľovať nijaké moje slovo. Slovo, ktoré budem hovoriť, sa splní,“ hovorí Pán, Jahve.
Comments
Bible verse of the day
I will bless the Lord at all times: his praise shall continually be in my mouth.
Receive the Daily Bible Verse:
E-mail
Facebook
Twitter
Android
Accept This website uses cookies