DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

30 Bible Verses about Fear - NIV & NBG - Page 2


How abundant are the good things
that you have stored up for those who fear you,
that you bestow in the sight of all,
on those who take refuge in you.
Hoe groot is het goed
dat Gij hebt weggelegd voor wie U vrezen,
dat Gij bereid hebt voor wie bij U schuilen
ten aanschouwen van de mensenkinderen.
Hearing this, Jesus said to Jairus, “Don’t be afraid; just believe, and she will be healed.”Maar ​Jezus​ hoorde het en antwoordde hem: Wees niet bevreesd, geloof alleen, en zij zal behouden worden.
I, even I, am he who comforts you.
Who are you that you fear mere mortals,
human beings who are but grass.
Ik, Ik ben het, die u troost. Wie zijt gij, dat gij bevreesd zijt voor een sterfelijk mens, voor een mensenkind, dat als gras wordt weggeworpen.
Are not five sparrows sold for two pennies? Yet not one of them is forgotten by God. Indeed, the very hairs of your head are all numbered. Don’t be afraid; you are worth more than many sparrows.Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.
A person’s riches may ransom their life,
but the poor cannot respond to threatening rebukes.
Het losgeld voor iemands leven is zijn rijkdom,
maar de arme krijgt geen bedreiging te horen.
Bible verse of the day
matthew 10:38
Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
>Read more...