DailyVerses.net

24 Raamatun jakeita kunnioituksesta

« Psalmit 33:18 »

KR92
X
CUV
Joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa. Ylpeyttä minä vihaan, kopeaa mieltä, pahoja tekoja ja vilpillistä puhetta.敬 畏 耶 和 華 在 乎 恨 惡 邪 惡 ; 那 驕 傲 、 狂 妄 , 並 惡 道 , 以 及 乖 謬 的 口 , 都 為 我 所 恨 惡 。
Rakkaat ystävät! Kun kerran olemme saaneet tällaiset lupaukset, meidän tulee puhdistautua kaikesta ruumiin ja hengen saastaisuudesta ja Jumalaa peläten pyhittää elämämme kokonaan hänelle.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 既 有 這 等 應 許 , 就 當 潔 淨 自 己 , 除 去 身 體 、 靈 魂 一 切 的 污 穢 , 敬 畏 神 , 得 以 成 聖 。
Älä luulottele olevasi viisas; pelkää Herraa ja karta pahaa. Siinä on sinulle lääke, joka pitää koko ruumiisi terveenä.不 要 自 以 為 有 智 慧 ; 要 敬 畏 耶 和 華 , 遠 離 惡 事 。 這 便 醫 治 你 的 肚 臍 , 滋 潤 你 的 百 骨 。
Nöyryyden ja Herran pelon palkka on elämä, vauraus ja kunnia.敬 畏 耶 和 華 心 存 謙 卑 , 就 得 富 有 、 尊 榮 、 生 命 為 賞 賜 。
Mutta Herran silmä on niiden yllä, jotka palvelevat häntä ja luottavat hänen uskollisuuteensa.耶 和 華 的 眼 目 看 顧 敬 畏 他 的 人 和 仰 望 他 慈 愛 的 人 。
Kauneus katoaa, viehätys haihtuu, ylivertainen se vaimo, joka pelkää Herraa!艷 麗 是 虛 假 的 , 美 容 是 虛 浮 的 ; 惟 敬 畏 耶 和 華 的 婦 女 必 得 稱 讚 。
Kuulkaa siis, israelilaiset! Herra, teidän Jumalanne, ei vaadi teiltä muuta kuin sen, että pelkäätte häntä, että aina vaellatte hänen teitään, että rakastatte häntä ja palvelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne ja että tarkoin noudatatte hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan. Kun tämän teette, te menestytte.以 色 列 阿 , 現 在 耶 和 華 你 神 向 你 所 要 的 是 甚 麼 呢 ? 只 要 你 敬 畏 耶 和 華 你 的 神 , 遵 行 他 的 道 , 愛 他 , 盡 心 盡 性 事 奉 他 , 遵 守 他 的 誡 命 律 例 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 為 要 叫 你 得 福 。
Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus.少 有 財 寶 , 敬 畏 耶 和 華 , 強 如 多 有 財 寶 , 煩 亂 不 安 。
Onnellinen se, joka pelkää Herraa, se, joka vaeltaa hänen teitään.凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !
Herran pelko on tiedon perusta, vain hullu halveksii viisautta ja opetusta.敬 畏 耶 和 華 是 知 識 的 開 端 ; 愚 妄 人 藐 視 智 慧 和 訓 誨 。
Teidän tulee seurata vain Herraa, Jumalaanne, pelätä häntä, noudattaa hänen käskyjään, totella häntä ja pysyä hänen uskollisina palvelijoinaan.你 們 要 順 從 耶 和 華 你 們 的 神 , 敬 畏 他 , 謹 守 他 的 誡 命 , 聽 從 他 的 話 , 事 奉 他 , 專 靠 他 。
Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, on nouseva pelastuksen aurinko, ja te parannutte sen siipien alla. Te astutte ulos, hypitte riemusta kuin vasikat laitumella.但 向 你 們 敬 畏 我 名 的 人 必 有 公 義 的 日 頭 出 現 , 其 光 線 有 醫 治 之 能 。 你 們 必 出 來 跳 躍 如 圈 裡 的 肥 犢 。
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 訓 誨 ; 尊 榮 以 前 , 必 有 謙 卑 。
Antakaa jokaiselle se, mikä hänelle kuuluu: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.凡 人 所 當 得 的 , 就 給 他 。 當 得 糧 的 , 給 他 納 糧 ; 當 得 稅 的 , 給 他 上 稅 ; 當 懼 怕 的 , 懼 怕 他 ; 當 恭 敬 的 , 恭 敬 他 。
Koska kätilöt tottelivat Jumalaa, säilyivät perheet suurina.收 生 婆 因 為 敬 畏 神 , 神 便 叫 他 們 成 立 家 室 。
Herran pelko on viisauden alku, Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta.敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 認 識 至 聖 者 便 是 聰 明 。
Tässä on lopputulos kaikesta, mitä nyt on kuultu: pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä. Tämä koskee jokaista ihmistä.這 些 事 都 已 聽 見 了 , 總 意 就 是 : 敬 畏 神 , 謹 守 他 的 誡 命 , 這 是 人 所 當 盡 的 本 分 。
Halleluja! Hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä.你 們 要 讚 美 耶 和 華 ! 敬 畏 耶 和 華 , 甚 喜 愛 他 命 令 的 , 這 人 便 為 有 福 !
Tosi ystävä ei jätä ystävää ahdinkoon – joka niin tekee, hylkää myös Kaikkivaltiaan.那 將 要 灰 心 、 離 棄 全 能 者 、 不 敬 畏 神 的 人 , 他 的 朋 友 當 以 慈 愛 待 他 。
Herran pelko on viisauden alku, viisas se, joka hänen tahtonsa täyttää. Kaikukoon Herran ylistys ajasta aikaan!敬 畏 耶 和 華 是 智 慧 的 開 端 ; 凡 遵 行 他 命 令 的 是 聰 明 人 。 耶 和 華 是 永 遠 當 讚 美 的 !
Siunatkoon Jumala meitä, ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret.神 要 賜 福 與 我 們 ; 地 的 四 極 都 要 敬 畏 他 !
Kunpa he aina yhtä mielellään kunnioittaisivat minua ja noudattaisivat minun käskyjäni. Jos he niin tekevät, he ja heidän lapsensa menestyvät polvesta polveen.惟 願 他 們 存 這 樣 的 心 敬 畏 我 , 常 遵 守 我 的 一 切 誡 命 , 使 他 們 和 他 們 的 子 孫 永 遠 得 福 。
Noudattakaa hänen käskyjään, kulkekaa hänen tietään ja pelätkää häntä.你 要 謹 守 耶 和 華 你 神 的 誡 命 , 遵 行 他 的 道 , 敬 畏 他 。
Kaikkialla Juudeassa, Galileassa ja Samariassa kirkolla oli nyt rauha. Se eli ja rakentui Herran pelossa, ja Pyhä Henki vahvisti sitä, niin että se yhäti kasvoi.那 時 , 猶 太 加 利 利 、 撒 瑪 利 亞 各 處 的 教 會 都 得 平 安 , 被 建 立 ; 凡 事 敬 畏 主 , 蒙 聖 靈 的 安 慰 , 人 數 就 增 多 了 。

Lue lisää

Kommenttia
Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!