DailyVerses.net
AiheetTilaaSatunnainen jae

15 Raamatun jakeita mielestä

«Matteus 22:37»
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Ajatelkaa sitä mikä on ylhäällä, älkää sitä mikä on maan päällä.Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente.
Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.El que posee entendimiento ama su alma; El que guarda la inteligencia hallará el bien.
Sillä missä on paljon viisautta, siellä on paljon huolta, ja joka tietoa lisää, lisää tuskaa.Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia; y quien añade ciencia, añade dolor.
Kun onnettomuus uhkaa, viisas väistää, tyhmä kulkee kohti ja saa kolhut.El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y llevan el daño.
Rauta rautaa hioo, ihminen hioo ihmistä.Hierro con hierro se aguza; Y así el hombre aguza el rostro de su amigo.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca.
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre.
Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua.Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Onnellinen se, joka on löytänyt viisauden, se, joka on tavoittanut tiedon.Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría, Y que obtiene la inteligencia.
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; El que cierra sus labios es entendido.
Sen armon perusteella, joka minulle on annettu, sanon teille jokaiselle: älkää ajatelko itsestänne liikoja, enempää kuin on aihetta ajatella, vaan pitäkää ajatuksenne kohtuuden rajoissa, kukin sen uskon määrän mukaan, jonka Jumala on hänelle antanut.Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta.Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado.
Tyhmä väheksyy isänsä opetusta, viisas se, joka nuhteita kuulee.El necio menosprecia el consejo de su padre; Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente.

Päivän Raamatun jae

Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin.

Satunnainen Raamatun jae

Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan
ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.
Ei se pelkää helteen tuloa,
sen lehvät pysyvät aina vihreinä.
Vaikka tulee kuiva vuosi,
ei sillä ole mitään hätää,
silloinkin se kantaa hedelmää.
Seuraava jae!   Kuvan kanssa

Päivän Raamatun jae

Älkää osallistuko pimeyden töihin: ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivänvaloon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!