DailyVerses.net

43 Raamatun jakeita suojelusta

« 5. Mooseksen kirja 31:6 »

KR92
X
CEI
Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne Paholaisen juonia vastaan.Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
Sinä olet minulle turvapaikka, sinä varjelet minut vaarasta. Riemuhuudot kajahtavat ympärilläni, kun sinä autat ja pelastat. (sela)Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
Jumala on turvamme ja linnamme, auttajamme hädän hetkellä.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Olkaa vahvoja ja rohkeita, älkää pelätkö älkääkä säikkykö noita kansoja, sillä Herra, teidän Jumalanne, kulkee teidän kanssanne. Hän ei jätä teitä yksin eikä hylkää teitä.Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Sen tähden me voimme turvallisin mielin sanoa: – Herra on minun auttajani, siksi en pelkää. Mitä voisi ihminen minulle tehdä?Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?
Ja niin jokainen ase, joka taotaan sinua vastaan, on tehoton. Jokaisen kielen, joka käy sinua syyttämään, sinä osoitat valehtelijaksi. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa. Minä annan heille siihen oikeuden, sanoo Herra.Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.
Herra, sinä asetut kilveksi eteeni, sinun oikea kätesi tukee minua, sinun apusi tekee minut vahvaksi. Sinä teet varmoiksi askeleeni, polveni eivät horju.Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
Jumala, pidä minusta huoli, sinuun minä turvaan.Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa!Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
Kun Herra on minun kanssani, en minä mitään pelkää. Mitä voisivat ihmiset silloin?Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?
Kestän kaiken hänen avullaan, joka antaa minulle voimaa.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Sinä olet minun suojani ja kilpeni, sinun sanaasi minä panen toivoni.Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.
Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho gia fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.
Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia.
Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Mutta minä laulan sinun voimastasi ja ylistän sinun uskollisuuttasi joka aamu, sillä sinä olet turvani, pakopaikka hädän päivänä.Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
Sinä, Herra, sinä olet minun kilpeni ja kunniani, sinä nostat minun pääni pystyyn.Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Mitä voimme tästä päätellä? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Minä pysyn aina lähellä Herraa. Kun hän on oikealla puolellani, minä en horju.Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
On parempi turvata Herraan kuin luottaa ihmisten apuun.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui.
Herran nimi on vahva torni, hurskas rientää sinne ja saa turvan.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa.Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Niitä, jotka turvaavat Herraan, ei kohtaa tuomio. Hän lunastaa heidät vapaiksi.Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, chi in lui si rifugia non sarà condannato.
Kuka on Jumala, jollei Herra, kuka turvamme, jollei Jumalamme?C'è forse un dio come il Signore; una rupe fuori del nostro Dio?

Luuletko, etten voisi pyytää apua Isältäni? Hän lähettäisi tänne heti kaksitoista legioonaa enkeleitä ja enemmänkin.Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?
Edellinen12Seuraava

Lue lisää

Kommenttia
Kaikkihan me hairahdumme monin tavoin. Täydellinen on se, joka ei hairahdu puheissaan: hän kykenee hallitsemaan koko ruumiinsa.
Sähköposti
Facebook
Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma
Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!