DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita suunnitelmien tekemisestä

«Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät. Sananlaskut 16:3»
Tuo kaikki hankkeesi Herran eteen, niin suunnitelmasi menestyvät.Wentel uw werken op de HEERE, en uw plannen zullen bevestigd worden.
Jos joku teistä aikoo rakentaa tornin, niin kai hän ensin istuutuu arvioimaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi.Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien?
Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.
Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askelensa.Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!Moge Hij u overeenkomstig de wens van uw hart geven en al uw voornemens in vervulling doen gaan.
Jos harkinta puuttuu, hanke kaatuu, jos on neuvonantajia, se onnistuu.Plannen falen, als er geen overleg is, maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand.
Ihminen kaavailee monenlaista, mutta kaikki käy Herran tahdon mukaan.In het hart van de mens zijn veel plannen, maar de raad van de HEERE, die houdt stand.
Sinuun minä turvaan – osoita laupeutesi jo aamuvarhaisesta! Sinun puoleesi minä käännyn – opeta minulle tie, jota kulkea!Doe mij in de morgen Uw goedertierenheid horen, want ik vertrouw op U; maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot U hef ik mijn ziel op.
Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka asialla taivaan alla.Voor alles is er een vastgestelde tijd, en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Älä rehki rikastuaksesi, älä tuhlaa ajatuksiasi siihen.Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.
Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.Ook dit gaat uit van de HEERE van de legermachten. Hij is wonderbaar van raad, Hij is groot in wijsheid.
Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella.Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
Meille Jumala on sen ilmoittanut Hengellään, sillä Henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet.Aan ons echter heeft God het geopenbaard door Zijn Geest. De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God.
Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmiaan palvelijoilleen, profeetoille.Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.
Älä kadehdi väkivallantekijää, älä mieli niille teille, joita hän kulkee. Väärämielistä Herra kammoksuu, mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa.Wees niet jaloers op een man van geweld en verkies geen van zijn wegen, want wie afwijkt van de rechte weg is voor de HEERE een gruwel, maar met de oprechten gaat Hij vertrouwelijk om.

Päivän Raamatun jae

Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Satunnainen Raamatun jae

Mutta pyytäköön uskossa, lainkaan epäilemättä. Joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa sinne tänne.Seuraava jae!Kuvan kanssa

Lahjoittaa

Auta minua levittämään Jumalan sanaa (vielä vähemmän) mainoksilla:
Lahjoittaa

Päivän Raamatun jae

Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!