DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita sydämestä

«Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi. Sananlaskut 27:19»
Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.Zoals water het gezicht weerspiegelt, zo weerspiegelt het hart de mens.
Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten hän elää ja millaisia ovat hänen tekojensa hedelmät.Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen? Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt, die nieren toetst, die ieder naar zijn levenswandel beloont, aan ieder geeft wat hij verdient.
Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.Uw schoonheid moet niet gelegen zijn in uiterlijkheden, zoals kunstig gevlochten haar, gouden sieraden of elegante kleding, maar in wat verborgen ligt in uw hart, in een zacht en stil gemoed. Dat is een onvergankelijk sieraad dat God kostbaar acht.
Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte, ja minä annan teidän löytää itseni.Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken.
Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.
Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig.
Mutta Herra sanoi Samuelille: »Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.»Maar de HEER zei tegen Samuel: ‘Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.’
Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg.
Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta – kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä.Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden.
Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand.’
Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.Zoek je geluk bij de HEER, Hij zal geven wat je hart verlangt.
Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid, een sombere geest verzwakt het lichaam.
Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.
Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven.
Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.Een wijze laat zich gezeggen, een blaaskaak komt ten val.
Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan!U die uw hoop vestigt op de HEER: wees allen sterk en houd moed.
Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.Met heel mijn hart heb ik U gezocht, laat mij niet afdwalen van uw geboden.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.Laten de woorden van mijn mond U behagen, de overpeinzingen van mijn hart U bekoren, HEER, mijn rots, mijn bevrijder.
Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden.
Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, Hem zoeken met heel hun hart.
Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.Ik verzeker jullie: als iemand tegen die berg zegt: “Kom van je plaats en stort je in zee,” en niet twijfelt in zijn hart, maar gelooft dat gebeuren zal wat hij zegt, dan zal het ook gebeuren.

Vilpittömin sydämin minä kiitän sinua, kun opin tuntemaan oikeamieliset päätöksesi.Ik zal U loven met een oprecht hart als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
Edellinen12Seuraava

Päivän Raamatun jae

Lahja avaa ovet antajalleen,
vie hänet mahtimiesten luo.

Satunnainen Raamatun jae

Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.Seuraava jae!Kuvan kanssa

Lahjoittaa

Auta minua levittämään Jumalan sanaa (vielä vähemmän) mainoksilla:
Lahjoittaa

Päivän Raamatun jae

Lahja avaa ovet antajalleen, vie hänet mahtimiesten luo.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!