DailyVerses.net
AiheetTilaaSatunnainen jae

22 Raamatun jakeita valtakunnasta

«Matteus 6:33»
Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, eivät miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.你 們 豈 不 知 不 義 的 人 不 能 承 受 神 的 國 麼 ? 不 要 自 欺 ! 無 論 是 淫 亂 的 、 拜 偶 像 的 、 姦 淫 的 、 作 孌 童 的 、 親 男 色 的 、 偷 竊 的 、 貪 婪 的 、 醉 酒 的 、 辱 罵 的 、 勒 索 的 , 都 不 能 承 受 神 的 國 。
Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin.你 們 要 先 求 他 的 國 和 他 的 義 , 這 些 東 西 都 要 加 給 你 們 了 。
Sinun, Herra, on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki, mitä on taivaassa ja maan päällä. Sinun on kuninkuus, sinä olet kaikkea muuta korkeammalla.耶 和 華 啊 , 尊 大 、 能 力 、 榮 耀 、 強 勝 、 威 嚴 都 是 你 的 ; 凡 天 上 地 下 的 都 是 你 的 ; 國 度 也 是 你 的 , 並 且 你 為 至 高 , 為 萬 有 之 首 。
Mutta Jeesus sanoi: »Antakaa lasten olla, älkää estäkö heitä tulemasta minun luokseni. Heidän kaltaistensa on taivasten valtakunta.»耶 穌 說 : 讓 小 孩 子 到 我 這 裡 來 , 不 要 禁 止 他 們 ; 因 為 在 天 國 的 , 正 是 這 樣 的 人 。
Älä pelkää, pieni laumani. Teidän Isänne on päättänyt antaa teille valtakunnan.你 們 這 小 群 , 不 要 懼 怕 , 因 為 你 們 的 父 樂 意 把 國 賜 給 你 們 。
Tästä lähtien Jeesus julisti: »Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle!»從 那 時 候 , 耶 穌 就 傳 起 道 來 , 說 : 天 國 近 了 , 你 們 應 當 悔 改 !
Jeesus vastasi hänelle: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny uudesti, ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.»耶 穌 回 答 說 : 「 我 實 實 在 在 地 告 訴 你 , 人 若 不 重 生 , 就 不 能 見 神 的 國 。 」
Parantakaa kaupungin sairaat ja kertokaa kaikille: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’要 醫 治 那 城 裡 的 病 人 , 對 他 們 說 : 神 的 國 臨 近 你 們 了 。
Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät. Te olette kiviä siinä rakennuksessa, jonka perustuksena ovat apostolit ja profeetat ja jonka kulmakivenä on itse Kristus Jeesus.這 樣 , 你 們 不 再 作 外 人 和 客 旅 , 是 與 聖 徒 同 國 , 是 神 家 裡 的 人 了 ; 並 且 被 建 造 在 使 徒 和 先 知 的 根 基 上 , 有 基 督 耶 穌 自 己 為 房 角 石 。
Hän sanoi: »Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!»說 : 日 期 滿 了 , 神 的 國 近 了 。 你 們 當 悔 改 , 信 福 音 !
Sinä päivänä Herra on oleva koko maanpiirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan.耶 和 華 必 作 全 地 的 王 。 那 日 耶 和 華 必 為 獨 一 無 二 的 , 他 的 名 也 是 獨 一 無 二 的 。
Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: – Sinun Jumalasi on nyt kuningas!那 報 佳 音 , 傳 平 安 , 報 好 信 , 傳 救 恩 的 , 對 錫 安 說 : 你 的 神 作 王 了 ! 這 人 的 腳 登 山 何 等 佳 美 !
Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.我 要 把 天 國 的 鑰 匙 給 你 , 凡 你 在 地 上 所 捆 綁 的 , 在 天 上 也 要 捆 綁 ; 凡 你 在 地 上 所 釋 放 的 , 在 天 上 也 要 釋 放 。
Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden vuoksi vainotaan: heidän on taivasten valtakunta.為 義 受 逼 迫 的 人 有 福 了 ! 因 為 天 國 是 他 們 的 。
Jeesus vastasi: »Totisesti, totisesti: jos ihminen ei synny vedestä ja Hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan.»耶 穌 說 : 「 我 實 實 在 在 的 告 訴 你 , 人 若 不 是 從 水 和 聖 靈 生 的 , 就 不 能 進 神 的 國 。」
Totisesti, Herra on tuomarimme. Hän johtaa meitä. Herra on valtiaamme, Herra on kuninkaamme. Hän pelastaa meidät.因 為 , 耶 和 華 是 審 判 我 們 的 ; 耶 和 華 是 給 我 們 設 律 法 的 ; 耶 和 華 是 我 們 的 王 ; 他 必 拯 救 我 們 。
Kuka on kirkkauden kuningas? Kirkkauden kuningas on Herra Sebaot! (sela)榮 耀 的 王 是 誰 呢 ? 萬 軍 之 耶 和 華 , 他 是 榮 耀 的 王 !
Pyrkikää siis, veljet, yhä innokkaammin tekemään lujaksi kutsumuksenne ja valintanne. Kun näin teette, te ette koskaan lankea, ja niin te saatte avatuista ovista vapaasti astua meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan.所 以 弟 兄 們 , 應 當 更 加 殷 勤 , 使 你 們 所 蒙 的 恩 召 和 揀 選 堅 定 不 移 。 你 們 若 行 這 幾 樣 , 就 永 不 失 腳 。 這 樣 , 必 叫 你 們 豐 豐 富 富 的 得 以 進 入 我 們 主 救 主 耶 穌 基 督 永 遠 的 國 。
Autuaita ja pyhiä ovat ne, jotka pääsevät osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta! Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he ovat Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat Kristuksen kanssa tuhat vuotta.在 頭 一 次 復 活 有 分 的 有 福 了 , 聖 潔 了 ! 第 二 次 的 死 在 他 們 身 上 沒 有 權 柄 。 他 們 必 作 神 和 基 督 的 祭 司 , 並 要 與 基 督 一 同 作 王 一 千 年 。
Ikuiselle kuninkaalle, kuolemattomalle, näkymättömälle ja ainoalle Jumalalle kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti! Aamen.但 願 尊 貴 、 榮 耀 歸 與 那 不 能 朽 壞 、 不 能 看 見 、 永 世 的 君 王 、 獨 一 的 神 , 直 到 永 永 遠 遠 。 阿 們 !
Sitä, joka jättää laista pois yhdenkin käskyn, vaikkapa kaikkein vähäisimmän, ja siten opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa vähäisimmäksi. Mutta sitä, joka noudattaa lakia ja niin opettaa, kutsutaan taivasten valtakunnassa suureksi.所 以 , 無 論 何 人 廢 掉 這 誡 命 中 最 小 的 一 條 , 又 教 訓 人 這 樣 作 , 他 在 天 國 要 稱 為 最 小 的 。 但 無 論 何 人 遵 行 這 誡 命 , 又 教 訓 人 遵 行 , 他 在 天 國 要 稱 為 大 的 。
Hän on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan, hänen, joka on meidän lunastuksemme, syntiemme anteeksianto.他 救 了 我 們 脫 離 黑 暗 的 權 勢 , 把 我 們 遷 到 他 愛 子 的 國 裡 ; 我 們 在 愛 子 裡 得 蒙 救 贖 , 罪 過 得 以 赦 免 。

Päivän Raamatun jae

Tyhmä päästää vihansa valloilleen, viisas malttaa ja hillitsee vihansa.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!