DailyVerses.netAiheetSatunnainen jaeTilaa

Raamatun jakeita viisaudesta

«Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen. Sananlaskut 2:6»
Sillä viisaus tulee Herralta, hän antaa tiedon ja ymmärryksen.Ибо Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум.
Katsokaa siis tarkoin, miten elätte: älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha.Итак, смотри́те, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы.
Jos kuitenkin joltakulta teistä puuttuu viisautta, pyytäköön sitä Jumalalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä Jumala antaa auliisti kaikille, ketään soimaamatta.Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, — и дастся ему.
Mutta ylhäältä tuleva viisaus on puhdasta ja pyhää, ja niin se myös rakentaa rauhaa, se on lempeää ja sopuisaa, täynnä armahtavaisuutta ja hyviä hedelmiä, se on tasapuolista ja teeskentelemätöntä.Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.
Hanki viisautta, se on parempaa kuin kulta, hanki ymmärrystä, se on kalliimpaa kuin hopea.Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума предпочтительнее отборного серебра.
Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysy.Не говори: «отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Suhtautukaa viisaasti ulkopuolisiin, käyttäkää sopivaa hetkeä hyväksenne. Puhukaa aina ystävällisesti, kuitenkin sananne suolalla höystäen. Teidän on tiedettävä, miten kullekin vastaatte.Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому.
Ylimielisyydestä koituu vain riitaa, viisas se, joka neuvoja kuulee.От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость.
Itseään auttaa, joka ymmärrystään lisää, onnen saa, joka harkiten toimii.Кто приобретает разум, тот любит душу свою; кто наблюдает благоразумие, тот находит благо.
Älköön vain kukaan pettäkö itseään. Jos joku teistä on olevinaan viisas tässä maailmassa, hänestä täytyy ensin tulla hullu, jotta hänestä tulisi viisas.Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, тот будь безумным, чтобы быть мудрым.
Joka hillitsee kielensä, turvaa henkensä, suupaltti kulkee turmioon.Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
Kuka teistä on viisas ja ymmärtäväinen? Esittäköön hän osoitukseksi hyvästä vaelluksesta tekonsa, sävyisästi, niin kuin viisas tekee.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, on kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle.Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне.
Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое.
Missä on ylpeys, sinne tulee häpeä, nöyrien kumppani on viisaus.Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными — мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.
Joka minut löytää, löytää elämän, hänet Herra ottaa suosioonsa.Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra.Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Moukka ei yritäkään ymmärtää, silti hän tahtoo mielipiteensä julki.Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
Herran pelko on viisauden koulu, kunnian tie käy nöyryyden kautta.Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.Мудрый сердцем принимает заповеди, а глупый устами преткнется.
Herra Sebaot on antanut tämänkin taidon. Ihmeelliset ovat hänen neuvonsa, hän antaa runsaan menestyksen.И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!
Sinua, isieni Jumala, minä kiitän ja ylistän, sillä sinä olet antanut minulle viisautta ja voimaa ja nyt olet ilmoittanut minulle sen, mitä sinulta pyysimme, olet ilmoittanut meille, mitä vastata kuninkaalle.Славлю и величаю Тебя, Боже отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя.
Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa.Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим.
Pitkämielisyys on järkevän miehen merkki, äkkipikaisuus on hulluuden huippu.У терпеливого человека много разума, а раздражительный выказывает глупость.
Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa.И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным.

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet.Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его.
Edellinen123Seuraava

Päivän Raamatun jae

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät.

Satunnainen Raamatun jae

»Minä opetan sinua», sanoo Herra,
»minä osoitan sinulle oikean tien.
Minä neuvon sinua,
katseeni seuraa askeleitasi.»
Seuraava jae!Kuvan kanssa

Lahjoittaa

Auta minua levittämään Jumalan sanaa (vielä vähemmän) mainoksilla:
Lahjoittaa

Päivän Raamatun jae

Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, niin hän ajan tullen korottaa teidät.

Vastaanota päivittäinen Raamatun jae:

Henkilökohtainen raamatunlukusuunitelma

Luo tili asentaaksesi raamatunlukusuunnitelmasi ja näet edistymisesi sekä seuraavan Raamatun luvun!