DailyVerses.net

47 Versets Biblique sur le Cœur

« Proverbes 27:19 »

SG21
X
KR92
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie.Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – siellä on koko elämäsi lähde.
Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme.Veden kalvossa näet kasvosi, lähimmäisessä näet sydämesi.
Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Eternel, j’explore le cœur, j’examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite, au fruit de ses agissements.Petollinen on ihmissydän, paha ja parantumaton vailla vertaa! Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämet, tiedän salaisimmatkin ajatukset. Minä annan kullekin sen mukaan, miten hän elää ja millaisia ovat hänen tekojensa hedelmät.
Que votre parure ne soit pas une parure extérieure – cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants – mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu.Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista.
Qu’il te donne ce que ton cœur désire et qu’il accomplisse tous tes projets!Täyttäköön hän hartaat toiveesi ja antakoon toimillesi menestyksen!
Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur.Te etsitte minua, ja te löydätte minut! Koko sydämestänne te minua etsitte.
O Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé!Jumala, luo minuun puhdas sydän ja uudista minut, anna vahva henki.
Mais l'Eternel dit à Samuel: «Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l’Eternel n’a pas le même regard que l’homme: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur.»Mutta Herra sanoi Samuelille: »Älä katso hänen kokoaan ja komeuttaan, sillä minä en hänestä välitä. Herra ei katso kuten ihminen. Ihminen katsoo ulkokuorta, mutta Herra näkee sydämeen.»
Confie-toi en l'Eternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits.Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.
Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas: attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes.Älä unohda laupeutta, älä uskollisuutta – kiedo ne kaulaasi, kirjoita sydämesi tauluun, niin saat rakkautta ja kiitosta sekä Jumalalta että ihmisiltä.
Jésus lui répondit: «Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.»Jeesus vastasi: »Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi.»
Fais de l’Eternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire.Saat nauttia Herran hyvyyttä, hän antaa sinulle mitä sydämesi toivoo.
Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os.Iloinen sydän pitää ihmisen terveenä, synkkä mieli kuihduttaa ruumiin.
En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur.Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi.
Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie.Kukin antakoon sen mukaan kuin on mielessään päättänyt, ei vastahakoisesti eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.
Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix.Poikani, älä unohda sitä mitä opetan, pidä kaikki käskyni mielessäsi, sillä ne kartuttavat päiviesi määrää, antavat sinulle elinvuosia ja menestystä.
L'homme au cœur sage fait bon accueil aux commandements, mais celui qui parle comme un fou court à sa perte.Ymmärtäväinen ottaa ohjeet varteen, mutta mieletön etsii tuhoaan.
Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel!Rohkaiskaa mielenne, olkaa lujat, kaikki te, jotka panette toivonne Herraan!
Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!Koko sydämestäni minä kysyn sinun tahtoasi, älä anna minun eksyä käskyjesi tieltä.
Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse!Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, että saisimme viisaan sydämen.
Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.Minä annan teille uuden sydämen ja teidän sisimpäänne uuden hengen. Minä otan teidän rinnastanne kivisydämen pois ja annan tilalle elävän sydämen.
Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur, Eternel, mon rocher, toi qui me rachètes!Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani.
Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.Onnellisia ne, jotka pitävät hänen liittonsa ja koko sydämestään kysyvät hänen tahtoaan.
Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et panse leurs blessures.Hän parantaa ne, joiden mieli on murtunut, hän sitoo heidän haavansa.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ‘Retire-toi de là et jette-toi dans la mer’, et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.Totisesti: jos joku sanoo tälle vuorelle: ’Nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen!’, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo.

Veillez seulement à respecter et mettre en pratique le commandement et la loi que vous a prescrits Moïse, le serviteur de l'Eternel. Aimez l'Eternel, votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme.Mutta huolehtikaa aina siitä, että tarkoin noudatatte niitä käskyjä ja ohjeita, jotka Mooses, Herran palvelija, antoi teille. Rakastakaa Herraa, Jumalaanne, kulkekaa aina hänen teitään, noudattakaa hänen käskyjään, pysykää hänelle uskollisina ja palvelkaa häntä koko sydämestänne ja sielustanne.
en arrière12en avant

En savoir plus

Commentaires
L’Eternel est une forteresse pour l’opprimé, une forteresse dans les moments de détresse.
Email
Facebook
Twitter
Plan de lecture de la Bible
Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.