DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Patience

«Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt… Spreuken 14:29»
Celui qui garde son sang-froid fait preuve d’une grande intelligence, mais l’homme coléreux étale sa sottise.Wie geduldig is geeft blijk van groot inzicht, wie onbesuisd is stapelt dwaasheid op dwaasheid.
L’amour est patient, il est plein de bonté, l’amour. Il n’est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s’enfle pas d’orgueil. Il ne fait rien d’inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s’aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal.De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan.
– l’espérance : qu’elle soit votre joie ; – l’épreuve : qu’elle vous trouve pleins d’endurance ; – la prière : priez avec persévérance.Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.
Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour.Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden.
Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment.Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is.
Mieux vaut un homme lent à la colère qu’un bon guerrier, mieux vaut savoir se dominer que de conquérir des villes.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Demeure en silence |devant l’Eternel. |Attends-toi à lui, ne t’irrite pas |contre ceux qui réussissent |dans leurs entreprises, en mettant en œuvre |de mauvais desseins.Blijf kalm en wacht op de HEER, erger je niet aan wie slaagt in het leven, aan wie met listen te werk gaat.
Attends-toi donc à l’Eternel ! Sois fort ! |Affermis ton courage ! Oui, attends-toi à l’Eternel !Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.
L’Eternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles.De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen.
Le Seigneur n’est pas en retard dans l’accomplissement de sa promesse, comme certains se l’imaginent, il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu’un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir.De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
Ainsi, puisque Dieu vous a choisis pour faire partie du peuple saint et qu’il vous aime, revêtez-vous d’ardente bonté, de bienveillance, d’humilité, de douceur, de patience.Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heiligen bent en hij u liefheeft, moet u zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
Que Dieu, source de toute patience et de tout encouragement, vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, conformément à l’enseignement de Jésus-Christ.Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
Son courroux dure un instant, sa faveur est pour la vie. Si, le soir, des pleurs subsistent, au matin, la joie éclate.Zijn woede duurt een oogwenk, zijn liefde een leven lang, met tranen slapen we ’s avonds in, ’s morgens staan we juichend op.
Eternel, au matin, |ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, |je me présente à toi, |et puis j’attends …In de morgen, HEER, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht.
Et pourtant, l’Eternel attend |le moment de vous faire grâce et il se lèvera |pour vous manifester |sa compassion, car l’Eternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux |qui se confient en lui !En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.
L’Eternel est compatissant |et miséricordieux. Il est plein de patience |et débordant d’amour.Liefdevol en genadig is de HEER, hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Mais Dieu a été compatissant envers moi pour cette raison : Jésus-Christ a voulu, en moi, l’exemple type des pécheurs, montrer toute l’étendue de sa patience, pour que je serve d’exemple à ceux qui croiraient en lui pour accéder à la vie éternelle.En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis : c’est que, pour le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra.Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
Mais celui qui tiendra bon jusqu’au bout sera sauvé.Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered.
Proclame la Parole, insiste, que l’occasion soit favorable ou non, convaincs, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable.Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist.
Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse ta couronne.Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
Déchirez votre cœur, |et non vos vêtements, et revenez à l’Eternel, |lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers |au malheur dont il avait menacé.Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
L’attente du juste débouche sur la joie, mais les espérances des méchants seront déçues.Een rechtvaardige heeft vreugde te verwachten, een goddeloze hoeft op niets te hopen.

Verset Biblique du Jour

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous.

Verset de la Bible Aléatoire

Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d’eux.Prochain verset!Avec Image

Soutenir DailyVerses.net

Aidez-moi à répandre la Parole de Dieu:
Faire un don

Verset Biblique du Jour

Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.