DailyVerses.netThèmeVerset AléatoireS'inscrire

Versets Biblique sur la Protection

Revêtez-vous de l’armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable.Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
Tu es un abri pour moi, |tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent |les chants de la délivrance. PauseGij zijt mij een verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid, Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. sela
Dieu est pour nous un rempart, |il est un refuge, un secours toujours offert |lorsque survient la détresse.God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.
Prenez courage, tenez bon ! Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer par eux, car l’Eternel votre Dieu marche lui-même avec vous, il ne vous délaissera pas et ne vous abandonnera pas.Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de Here, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.
Aussi pouvons-nous dire avec assurance : Le Seigneur vient à mon secours, |je n’aurai pas de crainte, que me feraient les hommes ?Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen: De Here is mij een helper, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Toute arme fabriquée |pour te faire du mal n’atteindra pas son but, et tu pourras confondre tous tes accusateurs |en jugement, car tel est l’apanage |des serviteurs de l’Eternel et c’est ainsi |que je leur fais justice, l’Eternel le déclare.Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des Heren.
Ta délivrance |me sert de bouclier, de ta main droite, |tu me soutiens, et ta sollicitude me grandit. Tu m’amènes à marcher |sur un chemin bien large, mes jambes ne fléchissent pas.Ook gaaft Gij mij het schild uws heils, en uw rechterhand ondersteunde mij, uw nederbuigende goedheid maakte mij groot. Gij hebt mij ruimte gegeven voor mijn schreden, en mijn enkels wankelden niet.
O Dieu, protège-moi, |car je me réfugie en toi.Bewaar mij, o God, want bij U schuil ik.
L’Eternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquilles.De Here zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
L’Eternel est pour moi, |je n’aurai pas de crainte, que me feraient les hommes ?De Here is met mij, ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen?
Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
Je peux tout, grâce à celui qui me fortifie.Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.
Je resterai le même |jusqu’à votre vieillesse et je vous soutiendrai |jusqu’à vos cheveux blancs. C’est moi qui vous ai soutenus, |et je vous porterai, oui, je vous soutiendrai |et vous délivrerai.Tot de ouderdom ben Ik dezelfde en tot de grijsheid toe zal Ik u torsen; Ik heb het gedaan en Ik zal dragen, Ik zal torsen en redden.
Parfaites sont les voies |que Dieu prescrit, la parole de l’Eternel |est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge |trouvent en lui un bouclier.Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen.
Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, |j’acclamerai ton amour, car tu es pour moi |une forteresse, tu es mon refuge |quand je suis dans la détresse !Ik echter bezing uw sterkte, des morgens jubel ik over uw goedertierenheid; want Gij waart mij een burcht, een toevlucht ten dage toen ik benauwd was.
Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie.Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.
Pourtant, ô Eternel, |tu es pour moi un bouclier |qui me protège. O toi ma gloire, |tu me feras marcher encore |la tête haute.Maar Gij, Here, zijt een schild dat mij dekt, mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ?Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?
Je garde constamment |les yeux fixés sur l’Eternel, car il est à ma droite, |pour que je ne vacille pas.Ik stel mij de Here bestendig voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.
Mieux vaut se réfugier |auprès de l’Eternel que de compter sur les humains.Het is beter bij de Here te schuilen dan op mensen te vertrouwen.
Chaque parole de Dieu est entièrement fiable. Il défend comme un bouclier ceux qui se confient en lui.Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.
L’Eternel est comme un donjon bien fortifié : le juste y accourt et il y est en sécurité.De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.
Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père ? A l’instant même, il enverrait des dizaines de milliers d’anges à mon secours.Of meent gij, dat Ik mijn Vader niet kan aanroepen en Hij zal Mij terstond meer dan twaalf legioenen engelen terzijde stellen?
Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège |comme un grand bouclier.Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser.
Qui est Dieu, sinon l’Eternel ? Qui est un roc ? C’est notre Dieu !Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

Apprenez à faire le bien, efforcez-vous d’agir avec droiture, assistez l’opprimé, et défendez le droit |de l’orphelin, plaidez la cause de la veuve !Leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.
En arrière12En avant

Verset Biblique du Jour

Et, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l’amour qui est le lien par excellence.

Recevoir chaque jour un verset Biblique:

Plan de lecture de la Bible

Connectez-vous ou inscrivez-vous pour installer votre plan de lecture de la Bible. Ici, vous voyez vos progrès et le chapitre suivant à lire.