DailyVerses.net
<

Psaumes 119 - SG21 & NBG

>
Lisez ce chapitre de la Bible en ligne, cliquez ici pour le lire.

Versets Biblique

« Psaumes 119:1 »

SG21
X
NBG
Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l’Eternel!Welzalig zij, die onberispelijk van wandel zijn, die in de wet des Heren gaan.
Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur.Welzalig zij, die zijn getuigenissen bewaren, die Hem van ganser harte zoeken.
Je te louerai avec un cœur droit en étudiant tes justes sentences.Ik zal U loven in oprechtheid des harten, wanneer ik uw rechtvaardige verordeningen leer.
Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole.Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.
Je te cherche de tout mon cœur: ne me laisse pas m’égarer loin de tes commandements!Ik zoek U met mijn ganse hart, laat mij niet van uw geboden afdwalen.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.Ik berg uw woord in mijn hart, opdat ik tegen U niet zondige.
J’ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors.In de weg uwer getuigenissen verblijd ik mij als over allerlei rijkdom.
Je choisis la voie de la fidélité, je place tes lois sous mes yeux.Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij.
Pousse mon cœur vers tes instructions, et non vers le profit!Neig mijn hart tot uw getuigenissen en niet tot winstbejag.
Je marcherai en toute liberté, car je recherche tes décrets.Dan zal ik wandelen op ruime baan, want ik zoek uw bevelen.
Je fais preuve d’empressement, je n’attends pas pour obéir à tes commandements.Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden.
Je n’oublierai jamais tes décrets, car c’est par eux que tu me fais vivre.Nimmer zal ik uw bevelen vergeten, want door deze hebt Gij mij levend gemaakt.
Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier.Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Tes instructions sont pour toujours mon héritage, car elles font la joie de mon cœur.Uw getuigenissen heb ik voor altoos ten erve ontvangen, want zij zijn de blijdschap mijns harten.
Mon refuge et mon bouclier, c’est toi. J’espère en ta promesse.Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord.
La révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l’intelligence à ceux qui manquent d’expérience.Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.
Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucun mal dominer sur moi!Bevestig mijn schreden naar uw toezegging, laat generlei onrecht over mij heersen.
Le fondement de ta parole, c’est la vérité, et toutes tes justes sentences sont éternelles.Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et rien ne les fait trébucher.Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede, er is voor hen geen struikelblok.
Commentaires
Verset Biblique du Jour
Jésus leur parla de nouveau. Il dit: «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie.»
Recevoir chaque jour un verset Biblique:
Email
Facebook
Twitter