DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te… Spreuken 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Greater love has no one than this, that someone lay down his life for his friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
A man of many companions may come to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
Whoever covers an offense seeks love, but he who repeats a matter separates close friends.Wie vriendschap zoekt, dekt fouten toe, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Behold, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
For if they fall, one will lift up his fellow. But woe to him who is alone when he falls and has not another to lift him up!Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God.Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
And though a man might prevail against one who is alone, two will withstand him—a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
A dishonest man spreads strife, and a whisperer separates close friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
He who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
And this commandment we have from him: whoever loves God must also love his brother.We hebben dan ook dit gebod van hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Iron sharpens iron, and one man sharpens another.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Two are better than one, because they have a good reward for their toil.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont.
Do not be deceived: “Bad company ruins good morals.”Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Do not forsake your friend and your father's friend, and do not go to your brother's house in the day of your calamity. Better is a neighbor who is near than a brother who is far away.Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
You adulterous people! Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore whoever wishes to be a friend of the world makes himself an enemy of God.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift to strengthen you— that is, that we may be mutually encouraged by each other's faith, both yours and mine.Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
Honor your father and mother, and, You shall love your neighbor as yourself.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
God settles the solitary in a home; he leads out the prisoners to prosperity, but the rebellious dwell in a parched land.God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Bible verse of the day

Where shall I go from your Spirit?
Or where shall I flee from your presence?
If I ascend to heaven, you are there!
If I make my bed in Sheol, you are there!

Random Bible Verse

But he said, “What is impossible with man is possible with God.”Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Where shall I go from your Spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there! If I make my bed in Sheol, you are there!

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies