DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Proverbs 17:17»
A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
A man that hath friends must shew himself friendly: and there is a friend that sticketh closer than a brother.Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
For if they fall, the one will lift up his fellow: but woe to him that is alone when he falleth; for he hath not another to help him up.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
He that covereth a transgression seeketh love; but he that repeateth a matter separateth very friends.Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Beloved, let us love one another: for love is of God; and every one that loveth is born of God, and knoweth God.Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
And if one prevail against him, two shall withstand him; and a threefold cord is not quickly broken.En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
To him that is afflicted pity should be shewed from his friend; but he forsaketh the fear of the Almighty.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
And this commandment have we from him, That he who loveth God love his brother also.We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Iron sharpeneth iron; so a man sharpeneth the countenance of his friend.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Two are better than one; because they have a good reward for their labour.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Thine own friend, and thy father's friend, forsake not; neither go into thy brother's house in the day of thy calamity: for better is a neighbour that is near than a brother far off.Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gift, to the end ye may be established; That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith both of you and me.Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
God setteth the solitary in families: he bringeth out those which are bound with chains: but the rebellious dwell in a dry land.God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge:
but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Daily notificationEmailFacebookTwitterAndroid-appOn your website

Random Bible Verse

So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me.Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Whoso loveth instruction loveth knowledge: but he that hateth reproof is brutish.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies