DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Friendship

«A friend loves at all times, and a brother is born for… Proverbs 17:17»
A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat.
Greater love has no one than this: to lay down one’s life for one’s friends.Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.
One who has unreliable friends soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother.Niekto (má) takých priateľov, čo sú mu (iba) na škodu, niektorý priateľ sa však väčšmi pridŕža než brat.
Whoever would foster love covers over an offense, but whoever repeats the matter separates close friends.Kto zatajuje previnenie, ten sa usiluje lásku (zachovať), kto ďalej o ňom rozpráva, ten odpudzuje priateľov.
How good and pleasant it is when God’s people live together in unity!Aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up.A keď padnú, jeden zdvihne druhého. Beda však samému, keď padne! Nemá pri sebe druha, čo by ho zodvihol.
Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha.
Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken.Veď dvaja vedia premôcť samého, dvaja sa (skôr) postavia na odpor. Trojmo usúkaný povrazec sa nepretrhne tak chytro.
A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.Prevrátený človek seje rozbroje a pletkár rozlučuje priateľov.
Anyone who withholds kindness from a friend forsakes the fear of the Almighty.Veď nešťastného musí priateľ ľutovať, hoci pred Všemocným bázeň potratil.
And he has given us this command: Anyone who loves God must also love their brother and sister.A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.
As iron sharpens iron, so one person sharpens another.Železo brúsia železom a človek šľachtí výzor svojho blížneho.
Two are better than one, because they have a good return for their labor.Dvaja sú na tom lepšie ako sám človek: za svoju námahu môžu dostať väčšiu odmenu.
Do not be misled: “Bad company corrupts good character.”Nedajte sa zviesť: „Zlé reči kazia dobré mravy.“
You adulterous people, don’t you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God.Cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom?! Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha.
Do not forsake your friend or a friend of your family, and do not go to your relative’s house when disaster strikes you— better a neighbor nearby than a relative far away.Neopúšťaj svojho priateľa ani druha otcovho a do príbytku svojho brata nevstupuj! V deň tvojho nešťastia je lepší sused nablízku, než v diali brat.
I long to see you so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong— that is, that you and I may be mutually encouraged by each other’s faith.Lebo túžim vidieť vás a dať vám nejaký duchovný dar na vašu posilu, to jest, aby sme sa navzájom potešili spoločnou vierou, vašou i mojou.
‘Honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’Cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
God sets the lonely in families, he leads out the prisoners with singing; but the rebellious live in a sun-scorched land.On je Boh, čo opusteným dáva prebývať v domoch, väzňov privádza k šťastiu, no odbojníci zostanú v zemi pustej.

Bible verse of the day

Now all has been heard;
here is the conclusion of the matter:
Fear God and keep his commandments,
for this is the duty of all mankind.

Random Bible Verse

For this is what the Lord has commanded us:
“I have made you a light for the Gentiles,
that you may bring salvation to the ends of the earth.”
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies