DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Galatians - NKJV & KR92

«Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon. Galatalaiskirje 6:9»
For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näitä vastaan ei ole laki.
And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart.Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää, sillä jos emme hellitä, saamme aikanaan korjata sadon.
Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not be entangled again with a yoke of bondage.Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen.
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Älkää pettäkö itseänne! Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää.
If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit.Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta.
For you, brethren, have been called to liberty; only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another.Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne.
Bear one another’s burdens, and so fulfill the law of Christ.Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain.
Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.Kun meillä vielä on aikaa, meidän on siis tehtävä hyvää kaikille, mutta varsinkin niille, joita usko yhdistää meihin.
I say then: Walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh.Tarkoitan tätä: antakaa Hengen ohjata elämäänne, niin ette toteuta lihanne, oman itsekkään luontonne haluja.

Bible verse of the day

Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies