DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about Giving

«Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin… 2 Korintiërs 9:7»
Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver.Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
But who am I, and what is my people, that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you.Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn gebleken zo veel kostbaarheden af te staan? Alles is van u afkomstig, en wat wij u schenken komt uit uw hand.
A man's gift makes room for him and brings him before the great.Wie geschenken uitdeelt, opent deuren voor zichzelf, hij verschaft zich toegang tot de machtigen.
Whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered.Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen.
For if the readiness is there, it is acceptable according to what a person has, not according to what he does not have.Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt.
Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use it will be measured back to you.Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
Honor the Lord with your wealth and with the firstfruits of all your produce.Eer de HEER met al je rijkdom, met het beste van de oogst.
He who supplies seed to the sower and bread for food will supply and multiply your seed for sowing and increase the harvest of your righteousness.God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.
And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work.God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.
You will be enriched in every way to be generous in every way, which through us will produce thanksgiving to God.U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God.
Do not withhold good from those to whom it is due, when it is in your power to do it.Onthoud een ander niet waarop hij recht heeft, terwijl je het hem geven kunt.
Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house. And thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need.Stel mij maar eens op de proef - zegt de HEER van de hemelse machten. Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.
Thus, when you give to the needy, sound no trumpet before you, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may be praised by others. Truly, I say to you, they have received their reward.Dus wanneer je aalmoezen geeft, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen.
Give to everyone who begs from you, and from one who takes away your goods do not demand them back.Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt.
Delight yourself in the Lord, and he will give you the desires of your heart.Zoek je geluk bij de HEER, hij zal geven wat je hart verlangt.
All day long he craves and craves, but the righteous gives and does not hold back.Velen willen almaar meer bezit, maar de rechtvaardige geeft, hij houdt niets voor zichzelf.
Jesus said to him, “If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow me.”Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’
If I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing.Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
The wicked borrows but does not pay back, but the righteous is generous and gives.De zondaar vraagt te leen en brengt niet terug, de rechtvaardige geeft, uit mededogen.
Heal the sick, raise the dead, cleanse lepers, cast out demons. You received without paying; give without pay.Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!
Then he said to them, “Go your way. Eat the fat and drink sweet wine and send portions to anyone who has nothing ready, for this day is holy to our Lord. And do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength.”Ezra zei tegen hen: ‘Maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken, en deel ervan uit aan wie niets heeft, want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de HEER u geeft, is uw kracht.’
Open your mouth, judge righteously, defend the rights of the poor and needy.Spreek, oordeel rechtvaardig, geef de armen en behoeftigen hun recht.
But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your giving may be in secret. And your Father who sees in secret will reward you.Maar als je aalmoezen geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. Zo blijft je aalmoes in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.
And he answered them, “Whoever has two tunics is to share with him who has none, and whoever has food is to do likewise.”Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’
The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully.Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.

Bible verse of the day

But to all who did receive him, who believed in his name, he gave the right to become children of God.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies