DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD thy God in the midst of thee is mighty; he… Zephaniah 3:17»
The Lord thy God in the midst of thee is mighty; he will save, he will rejoice over thee with joy; he will rest in his love, he will joy over thee with singing.De HEER, je God, zal in je midden zijn, hij is de held die je bevrijdt. Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
Have not I commanded thee? Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed: for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest.Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.
For I the Lord thy God will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.Want ik ben de HEER, je God, ik neem je bij je rechterhand en zeg je: Wees niet bang, ik zal je helpen.
But if from thence thou shalt seek the Lord thy God, thou shalt find him, if thou seek him with all thy heart and with all thy soul.Maar ten slotte zult u de HEER, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met hart en ziel zoekt.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.Wie buiten u heb ik in de hemel? Naast u wens ik geen ander op aarde.
What time I am afraid, I will trust in thee.In mijn bangste uur vertrouw ik op u.
For thou art my rock and my fortress; therefore for thy name's sake lead me, and guide me.U bent mijn rots, mijn vesting, u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam.
O Lord, thou art my God; I will exalt thee, I will praise thy name; for thou hast done wonderful things; thy counsels of old are faithfulness and truth.HEER, u bent mijn God. Ik zal u hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden, u hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.
I can do all things through Christ which strengtheneth me.Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.
We love him, because he first loved us.Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.
Wherefore thou art great, O Lord God: for there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.Daarom bent u groot, HEER, mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden: zoals u is er geen, er bestaat geen andere god dan u.
For every house is builded by some man; but he that built all things is God.Elk huis heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles.
O taste and see that the Lord is good: blessed is the man that trusteth in him.Proef, en geniet de goedheid van de HEER, gelukkig de mens die bij hem schuilt.
And we have known and believed the love that God hath to us. God is love; and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him.Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.
Arise, shine; for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee.Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.Vergis u niet, God laat niet met zich spotten: wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.
For whoso findeth me findeth life, and shall obtain favour of the Lord.Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van de HEER.
No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and his love is perfected in us.Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.
For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord.Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
If a man say, I love God, and hateth his brother, he is a liar: for he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen?Als iemand zegt: 'Ik heb God lief,' maar hij haat zijn broeder of zuster, is hij een leugenaar. Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft.
There is none holy as the Lord: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.Geen is er heilig als de HEER, er is geen andere god dan u, geen rots is er als onze God.
O my soul, thou hast said unto the Lord, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee.Ik zeg tot de HEER: 'U bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven.'
Humble yourselves in the sight of the Lord, and he shall lift you up.Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen.
Rejoice in the Lord always: and again I say, Rejoice.Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.
Honour thy father and thy mother: that thy days may be long upon the land which the Lord thy God giveth thee.Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For all the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbour as thyself.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies