DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about God (2/4)

« Psalms 62:7 »
King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
In God is my salvation and my glory: the rock of my strength, and my refuge, is in God.Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen.
Behold, I am the Lord, the God of all flesh: is there any thing too hard for me?Ik ben de HEER, de God van al wat leeft. Is er ook maar iets dat voor mij onmogelijk is?
As thou knowest not what is the way of the spirit, nor how the bones do grow in the womb of her that is with child: even so thou knowest not the works of God who maketh all.Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.
For whatsoever is born of God overcometh the world: and this is the victory that overcometh the world, even our faith.Want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.
And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.
Know therefore that the Lord thy God, he is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love him and keep his commandments to a thousand generations.Besef dus goed: alleen de HEER, uw God, is God en hij houdt woord; hij komt zijn beloften na en is trouw aan ieder die hem liefheeft en die doet wat hij gebiedt, tot in het duizendste geslacht.
This also cometh forth from the Lord of hosts, which is wonderful in counsel, and excellent in working.Ook dit vindt zijn oorsprong bij de HEER van de hemelse machten: zijn beleid is wonderbaarlijk en hij volvoert het in grote wijsheid.
The Lord will perfect that which concerneth me: thy mercy, O Lord, endureth for ever: forsake not the works of thine own hands.De HEER zal mij altijd beschermen. HEER, uw trouw duurt eeuwig, laat het werk van uw handen niet los.
The grass withereth, the flower fadeth: but the word of our God shall stand for ever.Het gras verdort en de bloem verwelkt, maar het woord van onze God houdt altijd stand.
I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to come, the Almighty.'Ik ben de alfa en de omega,' zegt God, de Heer, 'ik ben het die is, die was en die komt, de Almachtige.'
One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in his temple.Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel.
For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus.Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
Seek the Lord, and his strength: seek his face evermore.Zie uit naar de HEER en zijn macht, zoek voortdurend zijn nabijheid.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.Onze hulp is de naam van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.
And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose.En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.
Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.'Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.'
Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.En elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.
Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit.Dat wij in hem blijven en hij in ons, weten we doordat hij ons heeft laten delen in zijn Geest.
He that loveth not knoweth not God; for God is love.Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.
Except the Lord build the house, they labour in vain that build it: except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain.Als de HEER het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers; als de HEER de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde.
But as for you, ye thought evil against me; but God meant it unto good, to bring to pass, as it is this day, to save much people alive.Jullie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd, om te bewerken wat er nu gebeurt: dat een groot volk in leven blijft.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, even from everlasting to everlasting, thou art God.Nog voor de bergen waren geboren, voor u aarde en land had gebaard – u bent, o God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Behold, the eye of the Lord is upon them that fear him, upon them that hope in his mercy.Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen en hopen op zijn trouw.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
Bible verse of the day
1 John 5:15
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...