DailyVerses.net
mailfacebooktwitterandroid
Deutsch | English | Español | Nederlands | Português | Slovenský

95 Bible Verses about God (3/4)

« 1 John 4:11 »
King James VersionNieuwe Bijbelvertaling
Thus will I magnify myself, and sanctify myself; and I will be known in the eyes of many nations, and they shall know that I am the Lord.Ik zal mijn grootheid en mijn heiligheid tonen en mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat ik de HEER ben.
What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?
Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another.Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God.
The name of the Lord is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.De naam van de HEER is een sterke toren, de rechtvaardige snelt erheen, en is veilig.
And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
For who is God save the Lord? or who is a rock save our God?Wie anders is God dan de HEER, wie anders een rots dan onze God?
But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
O the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! how unsearchable are his judgments, and his ways past finding out!Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.
Know therefore this day, and consider it in thine heart, that the Lord he is God in heaven above, and upon the earth beneath: there is none else.Wees u er daarom van bewust en laat goed tot u doordringen dat de HEER de enige God is, boven in de hemel en hier beneden op de aarde; een ander is er niet.
Can any hide himself in secret places that I shall not see him? saith the Lord. Do not I fill heaven and earth? saith the Lord.'Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien?' spreekt de HEER. 'Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde?' spreekt de HEER.
The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God.De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn.
God shall bless us; and all the ends of the earth shall fear him.Moge God ons blijven zegenen, zodat men ontzag voor hem heeft tot aan de einden der aarde.
Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts.Toen zei hij: 'Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door eigen kracht of macht zal hij slagen - zegt de HEER van de hemelse machten - maar met de hulp van mijn geest.'
The young lions do lack, and suffer hunger: but they that seek the Lord shall not want any good thing.Jonge leeuwen lopen hongerig rond, wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.Want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’
Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us.Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad.
Who hath wrought and done it, calling the generations from the beginning? I the Lord, the first, and with the last; I am he.Wie heeft dat tot stand gebracht? Wie roept de generaties vanaf het begin? Ik, de HEER, ik was de eerste en ook bij de laatsten zal ik zijn.
As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God.Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God.
Let every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God: the powers that be are ordained of God.Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God, en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus.
Thou, O Lord, remainest for ever; thy throne from generation to generation.Maar u, HEER, zetelt voor eeuwig, uw troon staat vast van geslacht op geslacht.
And the Lord shall be king over all the earth: in that day shall there be one Lord, and his name one.En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam.
The earth is the Lord's, and the fulness thereof; the world, and they that dwell therein.Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.
Blessed is the nation whose God is the Lord; and the people whom he hath chosen for his own inheritance.Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft, de natie die hij verkoos als de zijne.
Bible verse of the day
1 John 5:15
And if we know that he hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of him.
Receive the Daily Bible Verse:
mailEmail
facebookFacebook
twitterTwitter
androidAndroid
Personal Bible reading plan
Create an account to configure your Bible read plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...