DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

«The LORD your God is with you, the Mighty Warrior who saves… Zephaniah 3:17»
The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.
Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.Či som ti neprikázal: Buď silný a udatný, neboj sa a neľakaj sa!? Veď Pán, tvoj Boh, je s tebou pri všetkom, čo podnikneš!
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.Lebo ja som Pán, tvoj Boh, čo ťa za pravicu držím, ktorý ti hovorím: „Neboj sa, ja ti pomáham.“
But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.Odtiaľ budeš hľadať Pána, svojho Boha, a nájdeš ho, keď ho budeš hľadať z celého srdca a z celej duše.
Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.Veď kohože mám na nebi? A keď som pri tebe, nič pozemské ma neteší.
When I am afraid, I put my trust in you.Kedykoľvek ma popadne strach, spolieham sa na teba.
Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.Veď ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.
Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.Pane, Bohom si mi, zvelebujem ťa, chválim tvoje meno, veď si zázračne uskutočnil dávne ustanovenia s pevnou vernosťou!
I can do all this through him who gives me strength.Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.
We love because He first loved us.My milujeme, pretože on prvý miloval nás.
How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.Preto si veľký, Pane, Bože; tebe podobného niet a podľa toho, čo sme na vlastné uši počuli, okrem teba niet Boha.
For every house is built by someone, but God is the builder of everything.Lebo každý dom musí niekto postaviť; a ten, kto postavil všetko, je Boh.
Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán; šťastný človek, čo sa utieka k nemu.
And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.A my, čo sme uverili, spoznali sme lásku, akú má Boh k nám. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!
Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať.
For those who find me find life and receive favor from the Lord.Lebo kto nájde mňa, ten nájde život a dosiahne milosť od Pána.
No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.
“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty - hovorí Pán.
Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí.
There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.Nik nie je taký svätý ako Pán, nie, okrem teba niet nikoho, niet Skaly, ako je náš Boh.
I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”Hovorím Pánovi: „Ty si môj Pán. Pre mňa niet šťastia bez teba.“
Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši.
Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!Ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa!
Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!

The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.Tráva zoschne, kvet zvädne, ale slovo nášho Boha trvá naveky.
Previous1234Next

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Random Bible Verse

When you pass through the waters,
I will be with you;
and when you pass through the rivers,
they will not sweep over you.
When you walk through the fire,
you will not be burned;
the flames will not set you ablaze.
Next verse!With image

Support DailyVerses.net

Help me spread the Word of God:
Donate

Bible verse of the day

Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.”

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies