DailyVerses.netTopicsRandom VerseSubscribe

Bible Verses about God

The Lord your God in your midst, The Mighty One, will save; He will rejoice over you with gladness, He will quiet you with His love, He will rejoice over you with singing.Je Heer God woont bij je. Hij is de held die jou bevrijdt. Hij zal van vreugde over je zingen. Uit liefde zal Hij zwijgen over alles wat je verkeerd hebt gedaan. Hij zal over je juichen van blijdschap.
Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.Vergeet niet wat Ik tegen je heb gezegd: 'Wees vastberaden en vol vertrouwen!' Wees dus nooit bang. Want Ik, je Heer God, ben met je, waar je ook gaat.
For I, the Lord your God, will hold your right hand, Saying to you, ‘Fear not, I will help you.’Want Ik, je Heer God, grijp jou bij je hand. Ik zeg tegen je: Wees niet bang. Ik help je.
But from there you will seek the Lord your God, and you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul.Dan zullen jullie daar weer naar jullie Heer God gaan verlangen. En als jullie met je hele hart naar Hem verlangen, zullen jullie Hem weer vinden.
Whom have I in heaven but You? And there is none upon earth that I desire besides You.Wie heb ik in de hemel behalve U? Ook op aarde verlang ik niets anders dan U.
Whenever I am afraid, I will trust in You.Maar als ik bang ben, vertrouw ik op U.
For You are my rock and my fortress; Therefore, for Your name’s sake, Lead me and guide me.Want U bent mijn rots en mijn burcht. U zal mij leiden omdat U bent wie U bent.
O Lord, You are my God. I will exalt You, I will praise Your name, For You have done wonderful things; Your counsels of old are faithfulness and truth.Jesaja zegt: Heer, U bent mijn God. Ik zal U eren en prijzen. Want U heeft wonderen gedaan. U doet wat U lang geleden al heeft besloten.
I can do all things through Christ who strengthens me.Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft.
We love Him because He first loved us.Wij houden van God omdat Hij eerst van óns hield.
Therefore You are great, O Lord God. For there is none like You, nor is there any God besides You, according to all that we have heard with our ears.U bent geweldig, Heer! Uit alles wat we zelf hebben gehoord weten we zeker: niemand is als U. Er is geen andere God dan U.
For every house is built by someone, but He who built all things is God.Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar degene die dít alles gebouwd heeft, is God.
Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!Probeer maar hoe goed de Heer is! Het is heerlijk voor je als je op Hem vertrouwt.
And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him.We hebben gezien en geloofd dat God heel veel van ons houdt. God is liefde. En als jullie net als God van elkaar houden, blijven jullie in God en blijft God in jullie.
Arise, shine; For your light has come! And the glory of the Lord is risen upon you.De Heer zegt: "Sta op, Jeruzalem, kom in het licht. Het stralende licht van de Heer zal op je schijnen. Zijn zon gaat over je op."
Do not be deceived, God is not mocked; for whatever a man sows, that he will also reap.Houd jezelf niet voor de gek, want God laat Zich ook niet voor de gek houden. Wat je zaait, zul je ook oogsten.
For whoever finds me finds life, And obtains favor from the Lord.Want als je mij vindt, heb je het leven gevonden. De Heer zal blij met je zijn.
No one has seen God at any time. If we love one another, God abides in us, and His love has been perfected in us.Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden, woont God in ons en zijn we helemaal vol van zijn liefde.
“For My thoughts are not your thoughts, Nor are your ways My ways,” says the Lord.De Heer zegt: "Want mijn plannen zijn niet jullie plannen. En Ik doe de dingen op een andere manier dan jullie, zegt de Heer."
If someone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen?Als je zegt dat je van God houdt, maar een hekel hebt aan een broeder of zuster, dan ben je een leugenaar. Want als je niet houdt van je broeder of zuster die je kunt zien, hoe kun je dan houden van God die je niet kunt zien?
No one is holy like the Lord, For there is none besides You, Nor is there any rock like our God.Niemand is zo heilig als de Heer. Geen enkele god is als U. U bent de rots op wie we altijd kunnen vertrouwen. Niemand is als U.
O my soul, you have said to the Lord, “You are my Lord, My goodness is nothing apart from You.”Heer, ik heb tegen U gezegd: "U bent mijn Heer. Niemand is zó belangrijk voor mij als U."
Humble yourselves in the sight of the Lord, and He will lift you up.Laat zien dat jullie spijt hebben en de Heer willen gaan gehoorzamen. Dan zal Hij ervoor zorgen dat het weer goed met jullie gaat.
Rejoice in the Lord always. Again I will say, rejoice!Wees altijd blij in de Heer! Ik zeg het nóg een keer: wees blij!
Honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you.Heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. Dan zullen jullie lang leven in het land dat Ik jullie ga geven.

The grass withers, the flower fades, But the word of our God stands forever.Het gras verdroogt, de bloem valt af, maar het woord van God blijft voor eeuwig.
Previous1234Next

Bible verse of the day

For where your treasure is, there your heart will be also.

Receive the Daily Bible Verse:

Personal Bible reading plan

Create an account to configure your Bible reading plan and you will see your progress and the next chapter to read here!
Read more...
AcceptThis website uses cookies